Niet iedere school heeft lessen op alle opleidingsniveaus.