Niet iedere school heeft lessen op alle taalniveaus.