U wilt inburgeren en zoekt een school. Op deze website vindt u scholen die door Blik op Werk gecontroleerd zijn. Deze scholen zijn van goede kwaliteit. Alleen voor een cursus op een school met het Blik op Werk Keurmerk kunt u geld lenen bij DUO. Alle informatie over inburgeren en geld lenen is te vinden op de website van DUO

Online uren tellen in 2019 niet meer mee & overgangsregeling voor in 2018 gestarte trajecten

Vanaf 1 januari 2019 tellen de online gegeven cursusuren/e-learning cursusuren niet meer mee voor de ONA-vrijstelling en de 600-uren norm voor de ontheffing voor het inburgeringsexamen. Vanaf heden worden alleen klassikaal gegeven uren meegeteld voor deze normen. In 2018 gegeven cursusuren tellen nog wel mee.

Verder is het inburgeringsscholen ook niet toegestaan om alfabetiseringscursussen online te geven. 

Voor contracten die in 2018 zijn afgesloten met scholen die leren op afstand verzorgen is besloten een overgangsregeling te treffen. 

De uren die gemaakt worden bij leren op afstand vanuit contracten die zijn aangegaan voor 1 januari 2019 tellen tot 1 juni 2019 mee voor de ontheffing. Dit geldt zowel voor de taal cursusuren  als voor de ONA cursusuren die in het kader van een inburgeringscursus zijn gevolgd.

Mocht u verder nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met Blik op Werk via 030 30 30 645. 

Hoe zoek ik een school?

Zoeken naar een school kan op meerdere manieren:

 1. U kunt zoeken door te klikken op Help mij met zoeken (Zie menu links) . Hier kunt u bijvoorbeeld selecteren op de grote van de klassen en opleidingsniveau.
 2. U kunt zoeken op de kaart door te klikken op Bij mij in de Buurt (zie menu links) of Scholen op de Kaart  (Zie plaatje rechts). Hier kunt u zelf de kaart bekijken, of kunt u naar uw locatie door op het witte pijltje te klikken. 
 3. U kunt zoeken op plaatsnaam door te klikken op Zoek op (plaats)naam (zie menu links). Hier kunt u zoeken op de naam van uw plaats, of een plaats bij u in de buurt. Let op: zoeken op een stad bij u in de buurt werkt vaak beter wanneer u in een dorp woont.

Prijs en kwaliteit

Bij iedere school die op onze website staat vermeld, staat ook een uurtarief. Maar wat betekent dit bedrag eigenlijk? Een school bepaalt zelf de kosten van een  cursus. Omdat iedere school op een andere manier lesgeeft, zullen de kosten ook verschillen. Het uurtarief is de prijs die u betaalt voor 1 uur les. Hieronder staan de belangrijkste punten die de kosten bepalen: 

 1. Hoeveel cursisten zitten er in een klas?
  Klassen met een kleiner aantal cursisten behalen vaak betere resultaten.
 2. Hebben alle cursisten hetzelfde niveau?
  Klassen waar alle cursisten hetzelfde niveau hebben, behalen vaak betere resultaten. De docent kan dan aan iedereen dezelfde les geven.
 3. Kunnen cursisten op ieder moment instromen?
  Als alle cursisten in een klas samen beginnen, dan kan de docent aan iedereen dezelfde les geven. 
 4. Geeft de school ook persoonlijke begeleiding?
  Sommige scholen bieden persoonlijke begeleiding, waarbij een docent samen met 1 cursist gaat zitten om hem of haar alleen te helpen. Dit kan een cursist heel erg helpen om vooruit te komen.

In de tabel hieronder ziet u het gemiddelde uurtarief per opleidingsniveau.

OpleidingsniveauGemiddeld uurtarief
Hoog opgeleid€ 12,99
Middelbaar opgeleid     € 12,99
Laag opgeleid€ 12,83
Analfabeet€ 11,73

Met deze informatie kunt u nu zelf bepalen wat u belangrijk vindt aan een cursus en of u de kosten ervan goed vindt. 

Het tevredenheidsonderzoek: Wat is het? 

Wanneer u een cursus volgt bij een inburgeringsschool willen wij graag weten hoe tevreden u bent met die cursus van de inburgeringsschool. Met uw antwoorden kan de school andere mensen beter helpen in de toekomst. U kunt worden benaderd door bureau Panteia die het onderzoek uitvoert.

Het onderzoek naar uw tevredenheid over de inburgeringsschool is anoniem. Dat betekent dat Panteia niet zal vertellen aan de inburgeringsschool wie heeft meegedaan. Ook vertelt Panteia niet van wie de antwoorden zijn. Uw contact-gegevens worden veilig opgeslagen. Panteia gebruikt uw contactgegevens alleen om u uit te nodigen. Panteia vernietigt uw contactgegevens na twee jaar.

De slagingspercentages

U kunt op onze website de slagingspercentages vinden van elk school. Blik op Werk meet aan het einde van elk jaar hoeveel cursisten zijn opgegaan voor de deelexamens van het inburgeringsexamen of het Staatsexamen. Vervolgens wordt gekeken hoe veel procent van de deelexamens bij de eerste of tweede poging is gehaald. De slagingspercentages zijn opgedeeld in verschillende leerprofielen. Indien u geen slagingspercentages ziet, kan het zijn dat de school onlangs is gestart.

Wat betekenen de sterren?

Alle scholen met het Blik op Werk Keurmerk worden elk jaar op kwaliteit gecontroleerd. Hierbij wordt naar veel onderdelen gekeken. Blik op Werk controleert bijvoorbeeld: 

 • Of alle medewerkers van de school voldoende opgeleid zijn voor het werk dat zij uitvoeren. 
 • Of in de contracten duidelijk staat wat de school precies doet voor de cursisten.
 • Of opdrachtgevers en inburgeraars tevreden zijn met de school

Blik op Werk combineert deze informatie in een totaalscore. Hieruit volgt de sterrenscore. 

Een school kan 1 tot 4 sterren behalen. Hoe beter de school scoort op alle onderdelen, hoe hoger de sterrenscore. Een school met 4 sterren scoort dus beter dan een school met 1, 2 of 3 sterren. 

Als een nieuwe school begint met lesgeven, is deze school eerst Aspirant Keurmerkhouder. Omdat er dan nog geen resultaten zijn en de tevredenheid van inburgeraars nog niet bekend is, staat er bij Aspirant Keurmerkhouders geen sterrenscore, en ook geen tevredenheidscijfer. Na een jaar plaatst Blik op Werk deze informatie op de website.

DigiD

Uw DigiD is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid en in de zorg. Voor het aanvragen van uw DUO-lening moet u inloggen in Mijn Inburgering met uw DigiD. Ook voor het goedkeuren van de rekening van uw inburgeringsschool moet u inloggen met uw DigiD. 

Deze persoonlijke inlog voor DigiD mag u niet met andere mensen delen. Ook mag u uw inburgeringsschool niet machtigen om uw DUO-lening te regelen of de rekeningen goed te keuren. 

Denkt u dat er misbruik wordt gemaakt van uw DIGID? Dan kunt u terecht op: https://www.digid.nl/veiligheid/

Denkt u dat de school misbruik maakt van uw DigiD? Neem dan contact op met de klachtenlijn van Blik op Werk. Dit kan per telefoon ( 030 30 30 645 ) of via de email ( klachten@ikwilinburgeren.nl ).

Klachtenreglement

De inburgeringsschool moet een klachtenreglement hebben. Dat is verplicht. Dit klachtenreglement moet altijd beschikbaar zijn. 

Hebt u een probleem of een klacht over uw inburgeringsschool? Dan moet u eerst een officiële klacht indienen bij de school. De afhandeling van uw klacht bij de inburgeringsschool mag maximaal 6 weken duren.

Als de klacht niet is opgelost, dan kunt u contact opnemen met de klachtenlijn van Blik op Werk (030 30 30 645) of via de email: klachten@ikwilinburgeren.nl

Weet u niet hoe u een klacht bij de school moet indienen? Neem dan contact op met de klachtenlijn. De juristen van de klachtenlijn kunnen u helpen.

Cursuscontract

Tijdens de inschrijving voor uw cursus van de inburgeringsschool krijgt u een contract. In het contract staan de afspraken tussen u en de school. U moet dit contract in uw bezit hebben. Of een kopie van het contract. 

De volgende zaken moeten zijn opgenomen in het cursuscontract:

 • Doel van de cursus
 • Profiel van de inburgeraar
 • Prijs van de cursus
 • Een verwijzing over de aanwezigheid van het klachten- en privacyreglement
 • Inhoud van de cursus
 • Uw rechten en plichten als inburgeraar
 • Wanneer en hoe u het contract kan opzeggen


Wanneer kunt u het contract opzeggen?

U heeft het recht om de cursus op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand. Deze maand moet u nog wel cursusgeld betalen, maar daarna niet meer. Deze maand opzegtermijn geldt alleen als de cursus dan in totaal ten minste drie maanden heeft geduurd. 

U kunt het contract ook opzeggen als het niet meer mogelijk is om de cursus te volgen indien u een bijzondere reden hebt, zoals een verhuizing of wanneer u langdurig ziek bent. Of als u na arbitrage in het gelijk bent gesteld. Ook dan mag u het contract opzeggen.  

U kunt het contract ook opzeggen als de inburgeringsschool het Blik op Werk Keurmerk verliest. De rest van uw cursusgeld krijgt u teruggestort op uw DUO lening. Hebt u vragen over uw DUO-lening? Neem dan contact op met het servicecentrum Inburgering via het telefoonnummer 050-599 96 00.

Toelichting onderdeel 'Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt' (ONA)

Vanaf 1 mei 2018 kan het ONA-examen ook gehaald worden via een goedgekeurd portfolio én 64 uur gevolgde ONA-lesuren bij een taalaanbieder met het Blik op Werk Keurmerk. De ONA-lessen hebben betrekking op de volgende onderdelen:

 • Theorie-uren
 • Praktijkuren
 • Uren opstellen portfolio / resultaatkaarten

Onder de praktijkuren vallen onder andere bedrijfsbezoeken en stages. Deze uren kunnen worden meegenomen in de 64 uur. U moet wel bewijzen dat u deze praktijkuren heeft gevolgd. Dat kan onder andere door uitgewerkte opdrachten, stageverslagen of handtekeningen voor meeloop- of stage-uren in uw cursistendossier.

Deelgenomen uren voor ONA kunnen per 1 april 2019 alleen digitaal, door de cursusinstelling(en) aan DUO, doorgegeven worden.