U wilt inburgeren en zoekt een school. Op deze website vindt u scholen die door Blik op Werk gecontroleerd zijn. Deze scholen zijn van goede kwaliteit. Alleen voor een cursus op een school met het Blik op Werk Keurmerk kunt u geld lenen bij DUO. Alle informatie over inburgeren en geld lenen is te vinden op de website van DUO

Prijs en kwaliteit

Bij iedere school die op onze website staat vermeld, staat ook een uurtarief. Maar wat betekent dit bedrag eigenlijk? Een school bepaalt zelf de kosten van een  cursus. Omdat iedere school op een andere manier lesgeeft, zullen de kosten ook verschillen. Het uurtarief is de prijs die u betaalt voor 1 uur les. Hieronder staan de belangrijkste punten die de kosten bepalen: 

 1. Hoeveel cursisten zitten er in een klas?
  Klassen met een kleiner aantal cursisten behalen vaak betere resultaten.
 2. Hebben alle cursisten hetzelfde niveau?
  Klassen waar alle cursisten hetzelfde niveau hebben, behalen vaak betere resultaten. De docent kan dan aan iedereen dezelfde les geven.
 3. Kunnen cursisten op ieder moment instromen?
  Als alle cursisten in een klas samen beginnen, dan kan de docent aan iedereen dezelfde les geven. 
 4. Geeft de school ook persoonlijke begeleiding?
  Sommige scholen bieden persoonlijke begeleiding, waarbij een docent samen met 1 cursist gaat zitten om hem of haar alleen te helpen. Dit kan een cursist heel erg helpen om vooruit te komen.

In de tabel hieronder ziet u het gemiddelde uurtarief per opleidingsniveau.

OpleidingsniveauGemiddeld uurtarief
Hoog opgeleid€ 12,99
Middelbaar opgeleid     € 12,99
Laag opgeleid€ 12,83
Analfabeet€ 11,73

Met deze informatie kunt u nu zelf bepalen wat u belangrijk vindt aan een cursus en of u de kosten ervan goed vindt. 

Toelichting onderdeel 'Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt' (ONA)
Vanaf 1 mei 2018 kan het ONA-examen ook gehaald worden via een goedgekeurd portfolio én 64 uur gevolgde ONA-lesuren bij een taalaanbieder met het Blik op Werk Keurmerk. De ONA-lessen hebben betrekking op de volgende onderdelen:

 • Theorie-uren
 • Praktijkuren
 • Uren opstellen portfolio / resultaatkaarten

Onder de praktijkuren vallen onder andere bedrijfsbezoeken en stages. Deze uren kunnen worden meegenomen in de 64 uur. U moet wel bewijzen dat u deze praktijkuren heeft gevolgd. Dat kan onder andere door uitgewerkte opdrachten, stageverslagen of handtekeningen voor meeloop- of stage-uren in uw cursistendossier.

Met behulp van dit FORMULIER kan door de school aangegeven worden hoeveel uur u heeft deelgenomen aan de ONA-cursus.

Heeft u bij meerdere scholen ONA-begeleiding gevolgd? Dan kunt u meerdere verklaringen opsturen. Wel kunt u deze verklaringen pas naar DUO opsturen als alle cursusuren samen minimaal 64 uur zijn. De verschillende verklaringen moeten in één envelop worden opgestuurd.