U wilt inburgeren en zoekt een school. Op deze website vindt u scholen die door Blik op Werk gecontroleerd zijn. Deze scholen zijn van goede kwaliteit. Alleen voor een cursus op een school met het Blik op Werk Keurmerk kunt u geld lenen bij DUO. Alle informatie over inburgeren en geld lenen is te vinden op de website van DUO

Prijs en kwaliteit

Bij iedere school die op onze website staat vermeld, staat ook een uurtarief. Maar wat betekent dit bedrag eigenlijk? Een school bepaalt zelf wat de kosten zijn voor een cursus. Omdat iedere school op een andere manier lesgeeft, zullen de kosten ook verschillen. Het uurtarief is het bedrag dat de cursus kost per uur. Hieronder staan de belangrijkste punten op rij die  de kosten bepalen: 

 1. Hoeveel cursisten zitten er in een klas?
  Als er weinig cursisten samen in een klas zitten, zijn de kosten vaak hoger. Veel cursisten in een klas is dus goedkoper. Kleinere klassen met een kleiner aantal cursisten behalen vaak betere resultaten.
 2. Hebben alle cursisten hetzelfde niveau?
  Klassen waar alle cursisten hetzelfde niveau hebben, behalen vaak betere resultaten. De docent kan dan aan iedereen dezelfde les geven en is dus minder tijd kwijt aan mensen die voor of achter lopen. Vaak zijn de kosten dan wel hoger. 
 3. Kunnen cursisten op ieder moment instromen?
  Als alle cursisten in een klas samen beginnen, dan kan de docent aan iedereen dezelfde les geven. Hij of zij hoeft dan geen tijd te besteden aan mensen die nog maar net begonnen zijn. De kosten zijn dan vaak wel hoger. 
 4. Geeft de school ook persoonlijke begeleiding?
  Sommige scholen bieden ook veel persoonlijke begeleiding, waarbij een docent samen met 1 cursist gaat zitten om hem of haar alleen te helpen. Dit kan een cursist heel erg helpen om vooruit te komen, maar zal ook meer kosten.

Met deze informatie kunt u dus zelf bepalen wat u belangrijk vind aan een cursus en of u de kosten ervan goed vindt. In de onderstaande tabel ziet u het gemiddelde uurtarief voor uw opleidingsniveau.

OpleidingsniveauGemiddeld uurtarief
Hoog opgeleid€ 12,99
Middelbaar opgeleid€ 12,99
Laag opgeleid€ 12,83
Analfabeet€ 11,73


Toelichting onderdeel 'Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt'(ONA)
Het is de bedoeling dat vanaf 1 mei 2018 het ONA-examen ook gehaald kan worden via een goedgekeurd portfolio én 64 uur gevolgde ONA-lesuren bij een taalaanbieder met het Blik op Werk Keurmerk. Het ONA-onderwijs kan betrekking hebben op de volgende onderdelen:

 • Theorie-uren
 • Praktijkuren
 • Uren opstellen portfolio / resultaatkaarten

Onder de praktijkuren vallen onder andere bedrijfsbezoeken en stages. Deze uren kunnen worden meegenomen in de 64 uur. Voor deze praktijkuren moeten bewijsstukken beschikbaar zijn in de cursistendossiers. Dat kan onder andere door uitgewerkte opdrachten, stageverslagen of handtekeningen voor meeloop- of stage-uren.

Met behulp van dit FORMULIER kan door de school aangegeven worden hoeveel uur u heeft deelgenomen aan de ONA-cursus.

Mocht u bij meerdere scholen ONA-begeleiding gevolgd hebben, kunt u meerdere verklaringen van verschillende cursusinstellingen opsturen. Wel kunt u deze verklaringen pas naar DUO opsturen als alle cursusuren samen minimaal 64 uur zijn. De verschillende verklaringen moeten in dezelfde envelop worden opgestuurd.