toTaalles/learn4later

Learn4later/toTaalles biedt inburgeraars de mogelijkheid om zich goed voor te bereiden op een inburgeringsexamen.

De volgende niveaus zijn mogelijk:
alfabetisering
inburgering
staatsexamen...
meer...

Learn4later/toTaalles biedt inburgeraars de mogelijkheid om zich goed voor te bereiden op een inburgeringsexamen.

De volgende niveaus zijn mogelijk:
alfabetisering
inburgering
staatsexamen programma 1 en 2

Cursisten van verschillende niveaus zitten nooit bij elkaar in een cursus, dus iemand die bijvoorbeeld het inburgeringsexamen wil halen, zal niet bij een staatsexamengroep geplaatst worden.
Kleine groepen (4 tot 6 personen) met een vaste docent.
Ook zijn individuele lessen mogelijk en duo lessen.
Tijdens de lessen wordt er heel weinig digitaal gewerkt, werken op de computer kan thuis gebeuren. Indien nodig wordt wel instructie gegeven over het gebruik van computers, als de cursist hier onbekend mee is. Voor alfabetiseren, inburgeren en staatsexamen 1 en 2 zullen de beste methoden worden gebruikt.

Onderscheid met andere organisaties

Learn4later biedt op kleinschalige wijze inburgeringslessen aan. Het contact met de cursisten is persoonlijk en vriendelijk. Door de kleine groepen is het mogelijk om meer in te spelen de deelnemers. De lessen zijn gevarieerd door geschikte werkvormen. Lees-, luister-, schrijf-, spreek- en grammatica oefeningen zijn er in iedere les. Er is veel aandacht voor spreken.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-04-201803-04-2018

Blik op Werk Keurmerk

toTaalles/learn4later is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
toTaalles/learn4later heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

toTaalles/learn4later neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-04-201803-04-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding8,018,0
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,857,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,73-

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 january 2017 tot 16 december 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van toTaalles/learn4later.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet%
laag opgeleid%
middelbaar opgeleid70%
hoog opgeleid100%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:5 of minder
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,50

Diensten

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Cursisten kunnen zich ook inschrijven voor een cursus ONA. De cursus kan los van de andere cursussen gevolgd worden. Een cursus bestaat uit 20 bijeenkomsten van 2 uur. De uurprijs is 12,50 per uur, indien sprake is van een groep tussen de 4-8 personen.

Taaltraject

Voor het verbeteren van uw taalniveau kunnen taalcursussen worden gevolgd. Deze cursussen kunnen met name belangrijk zijn voor werksituaties. Een goede communicatie is in ieders belang. De duur en intensiteit van de cursus kan passend worden gemaakt per situatie. In groepsverband zijn de kosten 12,50 per uur.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

inburgeraars (analfabeten, inburgeraars en staatsexamen 1 en 2)

Mensen die de Nederlandse taal willen leren en de Nederlandse samenleving met de bijbehorende normen en waarden willen leren.

Afhankelijk van het niveau van de cursist kan hij/zij naar de volgende cursussen;
analfabeet voor deelnemers die nog niet of onvoldoende kunnen lezen en schrijven. Naast deze vaardigheden zal er ook aandacht worden besteed aan spreken en luisteren. In deze cursus kennen we de niveaus alfa A, B, en C. Het uiteindelijke doel zal taalniveau A1 zijn.

De cursus inburgering bereidt voor op de examens: lezen, schrijven, spreken, luisteren en KNM op A2- niveau.

Staatsexamen 1 leidt op naar taalniveau B1 en staatsexamen programma 2 leidt op naar taalniveau B2. De staatsexamencursussen bereiden de cursisten voor op de officiële DUO- examens. Cursisten die aan de het staatsexamen meedoen kunnen zich ook inschrijven voor de cursus KNM als zij dit willen. De kosten zijn 12,50 per uur in een kleine groep (4-6personen), duoles 27,50 en een individuele les kost 50 euro.

arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten en expats die de Nederlandse taal willen leren.

Nt1

Nederlanders die hun taal willen verbeteren.

Contact

Vestigingen

post: Tuinstraat 10, 4634VR Woensdrecht (route)
Nicolien Krimpenfort
0634211257
info@learn4later.nl

Dorpsstraat 49, 4634 TN Woensdrecht (route)
Nicolien Krimpenfort
0634211257
info@learn4later.nl

Internetadres: www.learn4later.nl

Aantal werknemers:
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2012