Totaal Onderwijs B.V.

Wilt u inburgeren of staatsexamen doen? Wilt u naturaliseren, beter meedoen in de maatschappij, beter leren, lezen, schrijven, spreken en luisteren?

Totaal Onderwijs biedt door heel Nederland diverse inburgeringscursussen en Nederlandse taaltrainingen op maat. Tevens zijn wij een...
meer...

Wilt u inburgeren of staatsexamen doen? Wilt u naturaliseren, beter meedoen in de maatschappij, beter leren, lezen, schrijven, spreken en luisteren?

Totaal Onderwijs biedt door heel Nederland diverse inburgeringscursussen en Nederlandse taaltrainingen op maat. Tevens zijn wij een gecertificeerde exameninstelling. Het maakt niet uit welk taalniveau u heeft, wij kunnen u altijd een passende cursus aanbieden. Tijdens een gratis intakegesprek kunnen de mogelijkheden uitgebreid met u besproken worden. Wij hebben cursussen in de ochtend, middag of avond.

Totaal Training biedt Nederlandse taaltrainingen en cursussen op maat aan in opdracht van de gemeentelijke, provinciale en rijksoverheids-instellingen, werkgevers en particulieren.
Alle trainingen en cursussen hebben als doel mensen actief te laten deelnemen aan hun werk of leefomgeving.

Meer weten? Mail of bel ons via info@totaalonderwijs.nl of 088 - 004 94 44.

Onderscheid met andere organisaties

Totaal Inburgering verzorgt Nederlandse taal- en inburgeringstrajecten voor zowel particulieren als organisaties. Maatwerk is een belangrijke voorwaarde. Zeer nauw aansluiten bij de persoonlijke context van iedere cursist, biedt de beste garanties voor een effectief en efficiënt traject. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van blended learning en werken wij met flexibele (tussentijdse) instroom in onze groepen.

Meer weten? Mail of bel ons via info@totaalonderwijs.nl of 088 - 004 94 94.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 26-02-201926-02-2019

Blik op Werk Keurmerk

Totaal Onderwijs B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Totaal Onderwijs B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Totaal Onderwijs B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Totaal Onderwijs B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 26-02-201926-02-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-18,3
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,8438,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,45-

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 23 december 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Totaal Onderwijs B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet63%
laag opgeleid60%
middelbaar opgeleid72%
hoog opgeleid91%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 12,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,00

Diensten

Taal- en inburgeringstrajecten

De inburgeringscursus is gericht op het inburgeringsexamen voor cursisten die moeten of willen inburgeren.
De inburgeringscursus begint altijd met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek met één van onze deskundige consulenten wordt er getest op uw kennis van de Nederlandse taal. De inburgeringscursus kent namelijk twee startniveaus, te weten A0-A1 en A1-A2. Voor het inburgeringsexamen moet u niveau A2 beheersen.
Totaal Inburgering werkt met TaalCompleet, een methode waarbij veel aandacht wordt besteed aan de uitbreiding van de woordenschat en de vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast komen grammatica en spelling aan bod. De inburgeraar werkt aan de studievaardigheden, waardoor diegene weet waar hij/zij op moet letten tijdens het inburgeringsexamen. De methode is geschikt voor leren in de klassikale lessen, in kleine groepjes of individueel. De online opdrachten zorgen ervoor dat er zelfstandig thuis gewerkt kan worden.

Inburgeringstraject

De inburgeringscursus is voor cursisten die moeten of willen inburgeren, gericht op het inburgeringsexamen.
De inburgeringscursus begint altijd met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek met één van onze deskundige consulenten wordt er getest op uw kennis van de Nederlandse taal. De inburgeringscursus kent namelijk twee startniveaus, te weten A0-A1 en A1-A2. Voor het inburgeringsexamen moet u niveau A2 beheersen.
Totaal Inburgering werkt met TaalCompleet, een methode waarbij veel aandacht wordt besteed aan de uitbreiding van de woordenschat en de vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast komen grammatica en spelling aan bod. De inburgeraar werkt aan de studievaardigheden, waardoor diegene weet waar hij/zij op moet letten tijdens het inburgeringsexamen. De methode is geschikt voor leren in de klassikale lessen, in kleine groepjes of individueel. De online opdrachten zorgen ervoor dat er zelfstandig thuis gewerkt kan worden.

Taaltraject

Totaal Inburgering verzorgt Nederlandse taaltrajecten in combinatie met specifieke competenties, vaardigheden en kennis om de mogelijkheden in de Nederlandse samenleving verder te ontplooien. Richting de arbeidsmarkt, op de werkvloer en op sociaal vlak.

Dit doen wij door Nederlandse taaltrainingen aan te bieden in samenwerking met partners en/of in opdracht van gemeenten, UWV en commerciële partijen.

Staatsexamen I & II

De cursus staatsexamen NT2 is gericht op het behalen van het staatsexamen NT2 op B1 of B2 niveau. Afhankelijk van hoe snel u leert en uw schoolachtergrond kunt u kiezen tussen B1 en B2. Bovendien brengen wij hier ook een advies voor uit.
Bent u van plan een MBO, HBO of WO opleiding te volgen? Dan is het raadzaam staatsexamen NT2 te doen. Informeer hierover vooral ook bij de betreffende opleiding die u wilt volgen.

Het niveauverschil tussen B1 en B2 is afhankelijk van hoe snel u leert en uw schoolachtergrond.
Indien u minimaal 3 jaar middelbare school heeft gedaan, is het verstandig met B1 te beginnen.
Met een certificaat van staatsexamen 1 (B1) krijgt u toegang tot mbo-opleidingen in Nederland.
Een certificaat van staatsexamen 2 (B2) is een opstap naar een hbo- of universitaire (wo) opleiding.
Wanneer het staatsexamen NT2 behaald is wordt u vrijgesteld van inburgeringsexamen.

Examentrainingen

Korte klassikale cursus (ongeveer 1 maand) om te oefenen met examenmateriaal.
Voor zowel inburgeringsexamen-onderdelen als staatsexamen-onderdelen.

Er zijn 6 verschillende examenonderdelen.

  • lezen
  • luisteren
  • spreken
  • schrijven
  • Kennis van de Nederlandse maatschappij
  • Oriëntatie op de arbeidsmarkt

Per onderdeel kunt u zich opgeven voor een examentraining.

Staatsexamen programma I

De cursus staatsexamen NT2 B1 is gericht op het behalen van het staatsexamen NT2 op B1 niveau. Afhankelijk van hoe snel u leert en uw schoolachtergrond kunt u kiezen voor staatsexamen NT2 I (B1niveau).
Bent u van plan een MBO, HBO of WO opleiding te volgen? Dan is het raadzaam staatsexamen NT2 te doen. Informeer hierover vooral ook bij de betreffende opleiding die u wilt volgen. Bovendien kunnen we u hierin ook adviseren tijdens een intakegesprek.

Indien u minimaal 3 jaar middelbare school heeft gedaan, is het verstandig met B1 te beginnen. Wilt een HBO of WO opleiding volgen? Dan kunt u daarna doorstromen naar staatsexamen NT2 II ( B2 niveau).
Met een certificaat van staatsexamen I (B1) krijgt u toegang tot mbo-opleidingen in Nederland.

Wanneer het staatsexamen NT2 behaald is wordt u vrijgesteld van inburgeringsexamen.

Staatsexamen programma II

De cursus staatsexamen NT2 II is gericht op het behalen van het staatsexamen NT2 op B2 niveau. Het niveauverschil tussen B1 en B2 is afhankelijk van hoe snel u leert en uw schoolachtergrond en uw huidige kennis van de Nederlandse taal.

Bent u van plan een HBO of WO opleiding te volgen? Dan is het raadzaam staatsexamen NT2 II te doen. Informeer hierover vooral ook bij de betreffende opleiding die u wilt volgen. Bovendien kunnen wij u hierover adviseren tijdens een intakegesprek en uw huidige vaardigheden testen.

Een certificaat van staatsexamen 2 (B2) is een opstap naar een hbo- of universitaire (wo) opleiding.
Wanneer het staatsexamen NT2 behaald is wordt u vrijgesteld van inburgeringsexamen.

Alfabetiseringstraject

Kent u iemand die in zijn of haar land van herkomst niet heeft leren lezen en schrijven? Analfabetisme belemmert veel mensen in hun dagelijks leven. Laaggeletterdheid kan ontzettend lastig zijn met werken, het invullen van belangrijke papieren, reizen en het helpen van (klein)kinderen met hun huiswerk. Hoe fijn zou het zijn als zij de Nederlandse taal leren? Mensen die wel kunnen lezen en schrijven in hun eigen taal, maar niet het Nederlandse alfabet (van A tot en met Z) noemen we anders-alfabeten. Ook zij kunnen zich inschrijven voor onze cursus alfabetisering. In deze cursus leert men Nederlands lezen en schrijven, spreken en luisteren.
Stap voor stap gaat de Nederlandse taal voor anderstaligen steeds meer leven en kunnen ze zich makkelijker uitdrukken in woord en geschrift. Wanneer men het lezen en schrijven grotendeels onder de knie heeft kan men vervolgens doorstromen naar de cursus inburgering. Hier zal men worden voorbereid op het inburgeringsexamen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Inburgeringsplichtigen zonder werk of inkomen

Asielgerechtigden

Inburgeringsbehoeftigen

Analfabeten

Contact

Vestigingen

Correspondentieadres: Anne Frankplein 12, 5122 CB Rijen (route)
088 -004 9494
info@totaalonderwijs.nl

Wal 154, 5501 HP Veldhoven (route)
Karlijn Lessmann
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

Lange Nieuwstraat 229A, 3111 AJ Schiedam (route)
Selma Abdelkadri
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

Het Wielsem 1, 5231BV Den Bosch (route)
Selma Abdelkadri
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

Herenwaard 177, 2716XV Zoetermeer (route)
Selma Abdelkadri
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

Van de Spiegelstraat 2, 4461 LL Goes (route)
Selin Karar
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

Vondellaan 4b, 1942LJ Beverwijk (route)
Linda Kornmann
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

Karspeldreef 14, 1101 CK Amsterdam (route)
Linda Kornmann
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

Molenstraat 23, 5664 HV Geldrop (route)
Karlijn Lessmann
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

Balade 1, 5142 WX Waalwijk (route)
Selma Abdelkadri
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

De Donderie, Donderbergweg 47-49, 6043 JA Roermond (route)
Marlies Janssen
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

Markt 4, 5531 BA Bladel (route)
Karlijn Lessmann
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

Walvisstraat 1, 2802 SB Gouda (route)
Selma Abdelkadri
0880049494
info@totaalonderwijs.nl

Visserstraat 16B, 5612 BT Eindhoven (route)
Karlijn Lessmann
0880049494
info@totaalonderwijs.nl

Millenerweg 8, 6136 KW Sittard (route)
Marlies Janssen
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

Kazerneplein 2, 6822 ET Arnhem (route)
Gülden Gündogan
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

Rielerweg 110, 7416 ZJ Deventer (route)
Gülden Gündogan
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

Pastoor Geertmanstraat 17, 7535 BZ Enschede (route)
Gülden Gündogan
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

1e Wormenseweg 460, 7333 GZ Apeldoorn (route)
Gülden Gündogan
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

De Zuid 2, 8251 BH Dronten (route)
Gülden Gündogan
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

Boerenverdriet 2A, 4613 AK Bergen op Zoom (route)
Selin Karar
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle (route)
Gülden Gündogan
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

Emmaplein 4, 5531 HM Bladel (route)
Karlijn Lessmann
088 - 004 94 94
info@totaalonderwijs.nl

Internetadres: https://totaalonderwijs.nl

Aantal werknemers: 76
Aantal vestigingen: 23
Oprichtingsjaar: 2012