Taalschool Veluwe

Wij zijn een stichting met de volgende doelstelling: het onderwijzen van de Nederlandse taal aan
asielmigranten alsmede het bijdragen aan de integratie en participatie van deze
asielmigranten in de samenleving en het verrichten van al wat hiermee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
meer...

Wij zijn een stichting met de volgende doelstelling: het onderwijzen van de Nederlandse taal aan
asielmigranten alsmede het bijdragen aan de integratie en participatie van deze
asielmigranten in de samenleving en het verrichten van al wat hiermee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Onderscheid met andere organisaties

Onze stichting zet zich in om alle cursisten te helpen naar een goede toekomst, en doet dit in samenwerking met diverse partijen en belanghebbenden.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Taalschool Veluwe is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Taalschool Veluwe neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet%
laag opgeleid%
middelbaar opgeleid%
hoog opgeleid%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 15,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 15,00

Diensten

Inburgeringstraject

Deze cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het Inburgeringsexamen op A2 niveau. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om examen te kunnen doen, aangeboden. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op A2 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken), Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).De methodes die worden gebruikt zijn TaalCompleet, en Van Start
Deze cursus is bedoeld voor laag- en midden opgeleide personen met een gemiddeld leervermogen. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op A2 niveau en is voldoende getraind om het Inburgeringsexamen op A2 niveau succesvol af te leggen.
Vooropleiding en taalniveau
Deze cursus is geschikt voor laag- en midden opgeleide personen met een gemiddeld leervermogen.

Alfabetiseringstraject

De cursus voor mensen die het Alfa 0 startniveau hebben bestaat uit 2 fasen: Alfa A en Alfa B. Elke fase duurt gemiddeld 16 weken en wordt afgesloten met een toets. Cursisten die de toets succesvol afleggen gaan het volgende niveau volgen.
Fase Alfa A: In deze fase wordt met de methode 7/43, en de methode Spreektaal verder gewerkt aan de alfabetisering. Na gemiddeld 16 weken wordt de Cito Alfa A toets afgenomen; als die succesvol is, wordt gestart met Fase B.
Fase Alfa B: In deze fase wordt met de methode 7/43 en de methode Spreektaal verder gewerkt aan de alfabetisering. Na gemiddeld 16 weken wordt de Cito Alfa B toets afgenomen; als die wordt gehaald kan de cursist instromen in het startprogramma inburgering.
Gedurende de cursus worden de cursisten per fase 2 x getoetst om hun vorderingen te meten.
De cursisten mogen al de werkboeken houden.
Cursisten krijgen met deze methode voldoende mogelijkheden om lezen, schrijven, spreken en luisteren in het Nederlands op A niveau goed te leren

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Asielmigranten

Asielzoeker, statushouder of uitgenodigde vluchteling die is opgenomen in het gemeentelijk bevolkingsregister.

Contact

Vestigingen

Amperestraat 3a, 3861NC Nijkerk (route)
G.J Buitink
06-43984847
info@taalschoolveluwe.nl

Internetadres: www.taalschoolveluwe.nl

Aantal werknemers: 3
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2019