Taalhorizon BV

Wie zijn wij? TaalHorizon B.V. is een jong bedrijf dat anderstaligen in Nederland op weg wil helpen door het leren beheersen van de Nederlandse taal.
Als asielzoeker ben je verplicht geweest te vertrekken en je wordt ook verplicht een nieuwe start te maken, maar hoeveel vragen hierbij komen...
meer...

Wie zijn wij? TaalHorizon B.V. is een jong bedrijf dat anderstaligen in Nederland op weg wil helpen door het leren beheersen van de Nederlandse taal.
Als asielzoeker ben je verplicht geweest te vertrekken en je wordt ook verplicht een nieuwe start te maken, maar hoeveel vragen hierbij komen kijken is voor velen onvoorstelbaar!
We weten allen dat Nederland bestaat uit systemen en regels en soms is het voor de Nederlands sprekenden al moeilijk genoeg, laat staan voor een niet gealfabetiseerd persoon of anderstalige.
Een veel voorkomend probleem die de asielzoekers hebben wanneer ze een start willen maken, is de angst om contacten te leggen. De angst die ontstaat door het gebrek aan taal. Vaak willen ze wel, maar weten ze niet hoe ze hun muur moeten doorbreken.
Die muur is ontstaan omdat ze opnieuw moeten beginnen. Ze willen wel leren, maar hoe?
Ze willen op weg, maar hoe? Ze willen werken, maar hoe en waar?

Onderscheid met andere organisaties

Om het onze cursisten zo makkelijk mogelijk te maken en de kans te geven puur te focussen op het leren van de taal, bieden we vele gemakken aan. Wij bieden de cursisten aan zo dicht mogelijk bij huis de cursus te volgen. Verder helpen wij hen door het zoveel mogelijk inroosteren van de lestijden op de gewenste tijdstippen. Vele van hen hebben te maken met de schooltijden van hun kinderen. Ook daar wordt rekening mee gehouden.
Wij denken graag met u mee.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16 march 201916 march 2019

Blik op Werk Keurmerk

Taalhorizon BV is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Taalhorizon BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16 march 201916 march 2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,4708,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal -

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 january 2018 tot 16 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Taalhorizon BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet%
laag opgeleid%
middelbaar opgeleid%
hoog opgeleid%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:26 of meer
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 16,66
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 16,66
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 18,65
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 18,65

Diensten

Inburgeringstraject

De cursist leert de Nederlandse taal en leert over wonen en werken in Nederland. Taalhorizonbereidt de cursist doelgericht voor op het inburgeringsexamen en streeft maatschappelijke integratie na van zijn cursisten. Een intensieve taalcursus vormt de basis, met examentraining vanaf niveau A1. De cursist wordt voorbereid op de volgende examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken, schrijven en Kennis Nederlandse Maatschappij. Is de cursist na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden, dan komt er nog 1 examenonderdeel bij nl. Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. De cursist wordt opgeleid tot en met taalniveau A2.

Alfabetiseringstraject

Alfabetiseringstraject
Cursisten die niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven biedt Taalhorizon een traject aan van drie maanden met als doel het leren van de Nederlandse taal. In een kleine klas wordt op individueel niveau maximaal aandacht besteed aan ieders taalontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt op diverse momenten getoetst. Wanneer de cursist vooraf gestelde norm haalt, is hij klaar voor het inburgeringstraject. Scoort hij lager, dan is verlenging van het alfabetiseringstraject mogelijk.

Staatsexamen programma II

Wanneer de cursist werk op hbo- of universitair niveau wil doen of daarvoor een opleiding wil volgen, kiest deze voor Staatsexamen II. Taalhorizon bereidt de cursist voor op de volgende examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken, schrijven en Kennis Nederlandse Maatschappij. Is de cursist na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden, dan komt er nog 1 examenonderdeel bij, Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. De cursist wordt opgeleid tot taalniveau B2.

Staatsexamen programma I

Wanneer de cursist vakgericht werk wil doen of daarvoor een opleiding wil volgen, kiest deze voor het Staatsexamen I. Taalhorizon bereidt de cursist voor op de volgende examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken, schrijven en Kennis Nederlandse Maatschappij. Is de cursist na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden, dan komt er nog 1 examenonderdeel bij, Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. De cursist wordt opgeleid tot taalniveau B1.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

De cursist krijgt inzicht in werken en werk zoeken in Nederland. Hij leert hoe het er op de Nederlandse arbeidsmarkt aan toe gaat. Welke sectoren er zijn en welke het meest kansrijk zijn. Belangrijk is dat een cursist een realistisch beeld ontwikkelt van zijn eigen capaciteiten en zijn kansen op de arbeidsmarkt. Hij leert verder hoe een sollicitatieprocedure loopt in Nederland, een goed C.V. en een goede sollicitatiebrief te maken en een sollicitatiegesprek te voeren. De cursist wordt de weg gewezen bij het eventueel aanvragen van een diploma- of opleidingswaardering.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

inburgeraars

mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben, maar wel graag Nederlands leren.

Contact

Vestigingen

Strevelsweg, 3083AS Rotterdam (route)
shadi alyaseen
0103133988
INFO@TAALHORIZON.NL

Kanaalweg 16 G-L, 3526KL UTRECHT (route)
Shadi ALyaseen
0103133988
info@taalhorizon.nl

willem roelofszlaan 2 , 4382TD Vlissingen (route)
shadi al yaseen
0103133988
info@taalhorizon.nl

Kanaalpark 157, 2321 JW liden (route)
Bahaa khanjar
0103133988
Info@taalhorizon.nl

Jan van Brabantweg 10, 2171 HC sassenheim (route)
Bahaa khanjar
0103133988
Info@taalhorizon.nl

Internetadres: WWW.TAALHORIZON.NL

Aantal werknemers: 17
Aantal vestigingen: 5
Oprichtingsjaar: 2017