Taalcentrum Europoort

Taalcentrum Europoort is een gerenommeerde school met een klein team bevoegde, ervaren docenten. Wij zijn al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in inburgering en staatsexamen NT2.

Wij bieden lesprogramma's aan waarmee u zich kunt voorbereiden op het inburgeringsexamen en het staatsexamen NT2. U...
meer...

Taalcentrum Europoort is een gerenommeerde school met een klein team bevoegde, ervaren docenten. Wij zijn al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in inburgering en staatsexamen NT2.

Wij bieden lesprogramma's aan waarmee u zich kunt voorbereiden op het inburgeringsexamen en het staatsexamen NT2. U kunt bij ons ook de cursus Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) volgen.
Voor uitgebreide informatie kunt u een afspraak maken via 0181-470454. Als u zich wilt inschrijven krijgt u een intakegesprek en een intaketoets. Ook bepreken we uw leerdoel, welke cursus bij u past en wanneer u kunt starten. Voor de start van de cursus bespreken we het cursuscontract en de inhoud van de cursus met u. Als u het cursuscontract heeft ondertekend, kunt u starten met de lessen.

Onderscheid met andere organisaties

Een flexibel, modulair opgebouwde lesprogramma.
Gericht op middelbaar- en hoogopgeleide anderstaligen.
Vier startmomenten per jaar.
Les in een groep op hetzelfde niveau.
Maximaal twaalf cursisten per groep.
Geen tussentijdse instroom.
Dagelijks een trajectbegeleider aanwezig voor al uw studievragen.
Gratis gebruik van het open leercentrum voor zelfstudie.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 06-06-201806-06-2018

Blik op Werk Keurmerk

Taalcentrum Europoort is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Taalcentrum Europoort heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Taalcentrum Europoort neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 06-06-201806-06-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,9257,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal -

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 january 2017 tot 16 december 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Taalcentrum Europoort.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet%
laag opgeleid63%
middelbaar opgeleid80%
hoog opgeleid94%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 10,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 15,00

Diensten

Inburgeringstraject

Na het doorlopen van dit traject kent u ca. 3000 woorden en beheerst u het Nederlands op niveau A2+. U heeft drie maal per week twee uur les. Ook kunt u lessen volgen voor de examens Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Naast de lessen kunt u terecht bij de trajectbegeleider voor studieadvies en vragen. Ook kunt u zelfstandig werken in ons open leercentrum. De taallessen worden gegeven in groepen van gelijk niveau.Wij hebben vier vaste startmomenten per jaar: eind augustus, begin november, eind januari en half april. Na de intake bieden we u een cursus op maat aan van 10, 20, 30 of 40 weken, afgestemd op uw beginniveau en leertempo.

Staatsexamen programma I

Om te kunnen starten met dit traject is taalniveau A2 vereist. Dit traject biedt u een grondige voorbereiding op Staatsexamen I. Het complete traject bestaat uit drie modules die elk tien weken duren. Na het doorlopen van dit traject kent u ca. 5000 - 7000 woorden en beheerst u het Nederlands op niveau B1.2. U volgt drie lessen per week van twee uur per keer. Daarnaast kunt u terecht bij de trajectbegeleider voor studieadvies en vragen. Ook kunt u gratis zelfstandig werken in ons open leercentrum. De taallessen worden gegeven in groepen van gelijk niveau.Wij hebben vier vaste startmomenten per jaar: eind augustus, begin november, eind januari en half april. Na de intake bieden we u een cursuscontract op maat aan van 10, 20 of 30 weken, afgestemd op uw beginniveau,

Staatsexamen programma II

Om te kunnen starten met deze module is taalniveau B1.2 vereist. Deze module biedt u een voorbereiding op Staatsexamen II. Na het doorlopen van de module beheerst u het Nederlands op niveau B2. U volgt drie lessen per week van twee uur per keer. Daarnaast kunt u terecht bij de trajectbegeleider voor studieadvies en vragen. Ook kunt u gratis zelfstandig werken in ons open leercentrum. De taallessen worden gegeven in groepen van gelijk niveau.Er zijn vier vaste startmomenten per jaar: eind augustus, begin november, eind januari en half april. De duur van dit traject is 10 weken.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

U kunt bij ons het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) volgen als aparte cursus van vijftien weken met één les per week van 3 uur per keer. Bij afronding van de cursus krijgt u nog twee individuele gesprekken van één uur per keer om uw portfolio te controleren op samenhang en volledigheid en om uw examen bij DUO goed voor te bereiden. Het maximaal aantal deelnemers aan deze cursus is tien, gezien de intensiviteit van de begeleiding. De cursus start driemaal per jaar: in september, eind november en begin april. Deze cursus kost €600,- inclusief de kosten voor hulp bij de aanvraag van diplomawaardering, hulp bij het online invullen en opsturen van uw portfolio en de twee individuele coachingsgesprekken van een uur. Het mondelinge examen wordt afgenomen door DUO.

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

U kunt bij ons het onderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) volgen als aparte cursus van tien weken met één les per week van 2 uur per keer. De cursus is inclusief examentraining om uw examen bij DUO goed voor te bereiden. De cursus start viermaal per jaar: eind augustus, begin november, eind januari en half april. Deze cursus kost €300,- exclusief lesmateriaal.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen

Middelbaar en hoogopgeleiden kunnen bij ons terecht voor inburgering of staatsexamen NT2. De lessen worden gegeven in een groep van gelijk niveau met een ervaren docent. De duur van uw traject hangt af van uw beginniveau en studietempo.

Hoogopgeleid

Hoogopgeleide anderstaligen kunnen bij ons terecht voor een inburgeringscursus of een cursus voor het staatsexamen NT2, in een groep met maximaal twaalf deelnemers van gelijk niveau onder leiding van een gespecialiseerde, ervaren docent. De duur van uw traject hangt af van uw beginniveau en studietempo.

Contact

Vestigingen

Rijksstraatweg 36, 3223 KA Hellevoetsluis (route)
A. de Jong
0181470454
info@taalcentrum.eu

Internetadres: http://www.taalcentrum.eu

Aantal werknemers: 8
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2006