Taal plus Talent (voorheen PiM people)

Taal plus Talent is een onderdeel van PiM People en helpt de kans op de arbeidsmarkt te vergroten door training, coaching en opleiding. Sinds 2016 zijn wij begonnen met inburgeren met als doel het gat tussen de nieuwe Nederlanders en de arbeidsmarkt te verkleinen. Wij zijn een laagdrempelige...
meer...

Taal plus Talent is een onderdeel van PiM People en helpt de kans op de arbeidsmarkt te vergroten door training, coaching en opleiding. Sinds 2016 zijn wij begonnen met inburgeren met als doel het gat tussen de nieuwe Nederlanders en de arbeidsmarkt te verkleinen. Wij zijn een laagdrempelige organisatie waarin de mens centraal staat en waar wordt gekeken naar de talent van het individu. Met deze werkwijze proberen wij op individueel niveau het talent van de kandidaat te ontwikkelen en zo optimaal te benutten. Op taal gebied worden onze inburgeringslessen hoog ingeschaald en daar houdt het niet bij op. Wij zetten onze cursisten in op allerlei gebieden om zoveel mogelijk kennis te maken met de werkwijze en de gewoontes binnen Nederland. Hiermee onderscheiden wij ons in de markt en kunt u er van op aan dat u naast de inburgering ook veel meer komt te weten van Nederland, werkend Nederland en hoe het werkt in onze maatschappij.

Onderscheid met andere organisaties

Wij zijn een inclusieve dienstverlener in een wereld waarin iedereen exclusief wil zijn. Onze aanpak zorgt voor nieuwe kansen omdat wij samen met onze cursisten projecten opzetten waar zowel zij als wij heel veel van kunnen leren.

Wij werken met ons team aan een doel en dat is de inburgering te laten slagen. Hierin zoeken wij de samenwerking met gemeentes, participatie instellingen, logopedisten en nog veel meer.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 26-06-201926-06-2019

Blik op Werk Keurmerk

Taal plus Talent (voorheen PiM people) is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Taal plus Talent (voorheen PiM people) heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Taal plus Talent (voorheen PiM people) neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 26-06-201926-06-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,4107,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal -

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 1 april 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Taal plus Talent (voorheen PiM people).

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet%
laag opgeleid72%
middelbaar opgeleid92%
hoog opgeleid100%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 10,68
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 10,68
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 10,68

Diensten

Alfabetiseringstraject

De belemmering van, wel willen maar niet kunnen meekomen in de maatschappij wordt met deze cursus weggenomen.

Voor zowel analfabeten als anders-alfabeten biedt Taal plus Talent een oplossing om vervolgens door te stromen naar een het algemene inburgeringstraject.

Methode
Voor migranten die analfabeet zijn en het Nederlands niet kunnen spreken en/of verstaan gebruiken wij de methode 7/43. Deze methode gaat ervan uit dat cursisten pas kunnen lezen en schrijven als ze eerst een aantal woorden en begrippen mondeling beheersen. 7/43 is vooral gericht op het technisch leren lezen en schrijven en gaat uit van 7 thema’s. De schijfvaardigheid wordt aan de hand van 43 basiswoorden geoefend. Deze woorden passen binnen de 7 thema’s.

Taaltraject

Taal plus Talent biedt alle trajecten aan op basis van kwartaalcontracten met 9 uren les per week. De lesuren bieden wij aan in twee of in drie dagdelen. Het vaststellen van uw niveau is erg belangrijk om een inschatting te kunnen maken van de tijd die u nodig heeft om te slagen voor het examen. Om een volledige cursus te volgen zijn meerdere kwartaalcontracten nodig. De meeste mensen hebben ongeveer een jaar nodig om het examen te halen. Dit wil zeggen vier kwartaalcontracten met in elk kwartaal een ander module.

Bij het leren van de Nederlandse taal hanteert Taal plus Talent de methode “TaalCompleet”.

Taal plus Talent kiest voor TaalCompleet omdat in deze methode er veel aandacht wordt besteed aan de uitbreiding van de woordenschat en de vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast komen grammatica en spelling aan bod.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt

ONA is een onderdeel van de inburgering en verplicht als u volgens de wet vanaf 1 januari 2015 inburgeringsplichtig bent of als u wilt naturaliseren en u bent na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden. De module ONA is opgenomen in het aanbod van Taal plus Talent en bieden wij aan vanaf het A2 niveau en hoger.

Het ONA examen gaat over werken en werk zoeken en wordt mondeling afgenomen bij DUO. ONA wordt bij Taal plus Talent in 64 uur gegeven. U moet een portfolio maken, dit bestaat uit het invullen van 8 resultaatkaarten, 2 vacatures, een sollicitatiebrief en een Curriculum Vitae.

Wij zorgen daarnaast voor een echt aanbod van relevante workshops en indien gewenst voor bemiddeling naar werk. Uw portfolio wordt naar DUO gestuurd en daar beoordeeld. U krijgt een uitnodiging van DUO om het examen te doen. Tijdens dit examen moet u vertellen en vragen beantwoorden over uw portfolio.

Staatsexamen programma I

Staatsexamen NT2 of Inburgeringsexamen?

De meeste vervolgopleidingen stellen het staatsexamen NT2 namelijk als eis om in te stromen en het DUO verstrekt maar één keer een lening. Uw lening stopt zodra u heeft voldaan aan uw inburgeringsplicht en dat kan met beide examens.

Voor een MBO opleiding heeft u staatsexamen NT2 op B1 niveau nodig. Voor een HBO of WO opleiding heeft u minimaal staatsexamen NT2 op B2 niveau nodig.

Heeft u niet perse de wens om verder te studeren maar gaat het vooral om naturalisatie, een paspoort of verblijfsvergunning? Dan is een inburgeringscursus meestal de beste keus.

Het is verstandig om tijdens uw intake bij Taal plus Talent aan te geven wat uw wensen voor de toekomst zijn. Wij kunnen dan met u meedenken en navraag doen om de toelatingseisen van uw vervolgopleiding te achterhalen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Statushouders en Expats

Taal plus Talent richt zich op zowel statushouders als expats. Werkt met homogene groepen waarin wij streven het individu te prikkelen op zijn/haar niveau. Daarnaast zijn wij ook altijd geïnteresseerd in de achtergrond van het individu en proberen wij te helpen bij het arbeidsperspectief door middel van trainingen en cursussen.

Contact

Vestigingen

Kebajastraat 9, 1336 NA Almere (route)
R. Gemerts
0615695939
inburgeren@pimpeople.nl

Notweg 38 M, 1068 LL Amsterdam (route)
K. el Marini
0615677705
inburgeren@pim-people.nl

Rentmeesterstraat 46 A, 1315 JS Almere (route)
M. Frantzen
0615431669
inburgeren@pimpeople.nl

Internetadres: www.taalplustalent.nl

Aantal werknemers: 10
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2012