Taal naar Werk

Taal naar Werk is een inburgeringsschool waar men meer kan verwachten dan alleen het leren van de taal.
De docenten van Taal naar Werk zijn erkende docenten en hebben jarenlange ervaring.
meer...

Taal naar Werk is een inburgeringsschool waar men meer kan verwachten dan alleen het leren van de taal.
De docenten van Taal naar Werk zijn erkende docenten en hebben jarenlange ervaring.

Onderscheid met andere organisaties

De visie van Taal naar Werk is dat men niet eerst de taal moet leren om vervolgens zich in de maatschappij te begeven. Maar dat men zich zoveel mogelijk in de maatschappij moet begeven om de taal te kunnen leren.
Zo is het belangrijk dat men zo snel mogelijk aan het werk kan en al doende de taal leert.

Wat Taal naar Werk bijzonder maakt is dat men, naast het standaard Nederlandse taallessen, ook de mogelijkheid krijgt om met het vakjargon te werken waar hij/zij in toekomst mee te maken krijgt.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Taal naar Werk is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Taal naar Werk neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet%
laag opgeleid%
middelbaar opgeleid%
hoog opgeleid%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 25
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:onbekend

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 12,76
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,76
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,76
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,76

Diensten

Inburgeringstraject

Taal naar werk verzorgt inburgeringstrajecten ten behoeve van de voorbereiding op het inburgeringsexamen.
hierbij krijgt de cursist begeleiding van ervaren docenten op het gebied van Nederlands als tweede taal.
Dit gebeurt bij Taal naar Werk op de niveau's van Alfabetisering tot en met B2.

Alfabetiseringstraject

Veel migranten zijn niet bekend met het alfabet en kunnen komen daardoor belemmeringen tegen in het dagelijkse leven.
Voor de gene die dit probleem ervaren, biedt Taal naar Werk alfabetiseringscursussen om hen op weg te helpen om zich vervolgens op het gebied van taal meer te kunnen ontwikkelen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen

Wanneer men van buiten de EU in Nederland komt te wonen moet die gene de Nederlandse taal leren spreken en de Nederlandse samenleving leren kennen.
Die genen kunnen bij Taal naar Werk terecht voor het volgen van cursussen om zich voor te bereiden op hun examens op het gebied van inburering en taal.

Contact

Vestigingen

Busplein 26, 1315 KV Almere (route)
Reza Oliai
0610333325
reza@olia.nl

Internetadres: www.taalnaarwerk.nl

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2018