succes2gether.B.V

Wij zijn (Succes2Gether), een nieuwe taal instituut die als doel heeft nieuwkomers sneller Nederlandse taal te leren en snel te laten integreren in de Nederlandse cultuur en ze snel aan een betaalde baan te helpen

Succes2gether is een organisatie die zich bezig houdt met de ontwikkeling van...
meer...

Wij zijn (Succes2Gether), een nieuwe taal instituut die als doel heeft nieuwkomers sneller Nederlandse taal te leren en snel te laten integreren in de Nederlandse cultuur en ze snel aan een betaalde baan te helpen

Succes2gether is een organisatie die zich bezig houdt met de ontwikkeling van nieuwkomers in Nederland, dit door middel van activiteiten, lessen, voorlichting en nog veel meer.
Succes2gether biedt dit voornamelijk aan in de eigen taal van de nieuwkomer zodat er geen taalkloof te vinden is bij de communicatie en er dus geen tijd verloren gaat.
Succes2gether helpt met het integreren in de Nederlandse cultuur om zo een goed Nederlands bestaan te kunnen opbouwen.

Onderscheid met andere organisaties

https://succes2getherbv.business.site/
https://succes2gether.webs.com/
https://www.facebook.com/easyleren/?epa=SEARCH_BOX

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16 march 201916 march 2019

Blik op Werk Keurmerk

succes2gether.B.V is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
succes2gether.B.V neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16 march 201916 march 2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding7,018,0
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding7,738,3

Download het volledige onderzoeksrapport meetperiode 2018 / 2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal0,00-

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 22 april 2018 tot 16 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van succes2gether.B.V.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet%
laag opgeleid%
middelbaar opgeleid%
hoog opgeleid%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:onbekend
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,50

Diensten

Inburgeringstraject

Wij bieden een inburgeringstraject aan waar de cursist de taal leert en belangrijke vaardigheden leert waarmee hij/zij goed integreert in de Nederlandse samenleving.

Alfabetiseringstraject

Dit traject wordt aangeboden aan mensen die geen lees/schrijf vaardigheid hebben.
Door middel van dit traject worden ze voorbereid om te kunnen lezen en schrijven en zo de taal beter te kunnen beheersen.

Staatsexamen programma I

Voor de mensen die A2 niveau behaald hebben is er het staatsexamen waar de Nederlandse taal verder wordt behandeld en er meer diepgang is op de stof. Wij bieden ook hier een traject voor ter voorbereiden op het examen. Dit verbeterd onder andere ook hun kansen op de arbeidsmarkt of helpt bij een Nederlandstalige studie.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Om het examen Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt te kunnen behalen biedt Succes2Gether een cursus ONA aan waarbij alle vaardigheden die nodig zijn behandeld worden.
Al onze docenten zijn gecertificeerd en mogen ONA geven.

KNM

Het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij toetst uw kennis van Nederlandse instanties, regels en normen en waarden. Er zijn acht thema’s die in het examen behandeld worden. Voor elk thema zijn einddoelen geformuleerd, die aangeven wat u moet weten of kunnen om het examen met succes af te leggen. Hieronder vindt u een overzicht van de acht thema’s, met steeds een paar voorbeelden van einddoelen die bij dat thema horen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Anderstaligen

Wij bieden NT2 cursussen aan voor iedereen die de Nederlandse taal niet als moedertaal heeft.
De cursist krijgt hier dan Nederlandse taallessen om zo de taal beter te beheersen.
Ook hebben wij alfabetisering trajecten om mensen die geen lees of schrijfvaardigheden hebben die bij te leren.
Als laatste bieden wij ook Inburgeringstrajecten aan zoals Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).
Deze zijn verplicht voor mensen met een inburgeringsplicht en helpt bij de integratie binnen de Nederlandse samenleving.

Contact

Vestigingen

Tramsingel 23, 4814AB Breda (route)
H.M Ibrahim / Wael Elewa
0687677524 / 0640552817
info@succes2gether.com

Bankastraat 42 K/D, 9715CD Groningen (route)
H.M Ibrahim / Wael Elewa
0687677524 / 0640552817
info@succes2gether.com

Stationsstraat 105 , 5141 GD Waalwijk (route)
H.M Ibrahim / Wael Elewa
0687677524 / 0640552817
info@succes2gether.com

ENTRADA 400, 1115SC Duivendrecht (route)
H.M Ibrahim / Wael Elewa
0640552817
info@succes2gether.com

Internetadres: https://succes2gether.webs.com/

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2018