Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland begeleidt de vluchteling bij het papierwerk en Nederlandse regelgeving.
De belangrijkste diensten die we (dicht bij de klant, op 81 locaties) leveren zijn: inburgeringscursussen, maatschappelijke en juridische begeleiding, taalcoaching en/of arbeidsparticipatie...
meer...

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland begeleidt de vluchteling bij het papierwerk en Nederlandse regelgeving.
De belangrijkste diensten die we (dicht bij de klant, op 81 locaties) leveren zijn: inburgeringscursussen, maatschappelijke en juridische begeleiding, taalcoaching en/of arbeidsparticipatie. De 3242 vrijwilligers zetten zich enthousiast in en ze worden bijgestaan door deskundige professionals. (1 september 2018)
De klassikale inburgeringscursussen worden op 15 leslocaties gegeven:
Leslocaties Limburg: Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Roermond, Venlo en Weert.
Leslocaties Brabant: Breda, Drunen, Eindhoven, Oss, Schijndel, Tilburg, Uden, Valkenswaard en Veghel.

Onderscheid met andere organisaties

VluchtelingenWerk zet zich in om de vluchtelingen te begeleiden opdat ze zelfstandige en volwaardige leden van onze maatschappij kunnen worden. We leveren altijd maatwerk door een integrale aanpak. Onze diensten stemmen we af op persoonlijke kansen en kwaliteiten. We maken dankbaar gebruik van ons wijdvertakte netwerk. Met de gemeente, UWV werken wij nauw samen.

Soort organisatie: Zelfstandige organisatie
Certificaten:

  • CBF
  • PSO (Eindhoven)

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 22-09-201722-09-2017

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 22-09-201722-09-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Sociale activering en participatie-47,8
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,6367,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2014 / 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal -

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 16 august 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet86%
laag opgeleid88%
middelbaar opgeleid85%
hoog opgeleid93%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 10,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 10,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 10,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 10,00

Diensten

Taal- en inburgeringstrajecten

CURSUSSEN | Kleinschalige klassen van 10 tot 15 personen. Maatwerk, het lesprogramma houdt rekening met het persoonlijke leertempo en leerniveau. Extra begeleiding met klassenassistent en en taalcoach. De meeste leslocaties hebben géén gemengde niveau's in de klassen.
INHOUD | De cursus bevat de onderdelen: Nederlandse taallessen, Nederlandse maatschappij en Oriëntatie op de arbeidsmarkt. In de klassikale lessen besteden wij veel aandacht aan spreken en het voeren van gesprekken. In de klas wordt regelmatig met multimedia-materiaal gewerkt.
BEGELEIDING | De cursussen zijn vrij intensief: 3 dagdelen les in de klas aan 8 uur per week en gemiddeld 8 uur huiswerk. Elke cursist krijgt een vrijwillige taalcoach om 1,5 à 2 uur per week de taal praktisch te oefenen, thuis en buiten.
AANVRAGEN | Inburgeraars kunnen via DUO een lening aanvragen. Na uw aanmelding helpen wij u hiermee verder. https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/inburgering

Alfabetiseringstraject

Deze eerste fase van de inburgering wordt aangeboden in een kort of lang traject. We hebben een persoonlijk lesprogramma voor cursisten van alle opleidingsniveau's en die analfabeet zijn of gealfabetiseerd zijn in een niet-Latijns schrift. Het contract voorziet ook in een combinatie van alfa en inburgering in één lang traject.

Staatsexamen programma I

De cursus voor het Staatsexamen I NT2 verloopt volgens een individueel traject. Net als bij de inburgeringscursus NT2 bieden we 3 dagdelen per week (8 uur) klassikale lessen, begeleiding en een taalcoach. Het doel van dit programma is het behalen van taalniveau B1 (MBO-3/MBO-4 niveau).

Staatsexamen programma II

De cursus voor het Staatsexamen I NT2 verloopt volgens een individueel traject. Net als bij de inburgeringscursus NT2 bieden we 3 dagdelen per week (8 uur) klassikale lessen, begeleiding en een taalcoach. Het doel van dit programma is het behalen van taalniveau B2/C1 (HBO/WO niveau).

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Onze expertise richt zich op het aanbieden van inburgeringscursussen die toegesneden zijn op vluchtelingen. We onderscheiden daarin zes participatie-niveau's: van analfabeten die niet in staat zijn om te participeren in de samenleving tot inburgeraars die volledig geïntegreerd zijn.
Deze op de doelgroep toegesneden begeleiding is het resultaat van een tientallen jaren lange ervaring met maatschappelijke begeleiding van statushouders door onze vrijwilligers.

Vluchtelingen

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland biedt voor vluchtelingen een gespecialiseerd inburgeringscursus aan met meer intensieve begeleiding. De praktijk wijst uit dat deze groep vaker een grotere achterstand tot de maatschappij kent en extra ondersteuning nodig heeft.

Contact

Vestigingen

Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen (route)
Leslocatie
077-4620072
inburgeren-limburg@vluchtelingenwerk.nl

Hertogsingel (tussen 98 en 100), 6214 AG Maastricht (route)
Leslocatie
077-4620072
inburgeren-limburg@vluchtelingenwerk.nl

Geenstraat 32a, 6162 XZ Geleen (route)
Leslocatie
077-4620072
inburgeren-limburg@vluchtelingenwerk.nl

Buitenop 8, 6041 LA Roermond (route)
Leslocatie
077-4620072
inburgeren-limburg@vluchtelingenwerk.nl

Spoorstraat 42-52, 5911 KJ Venlo (route)
Leslocatie
077-2620072
inburgeren-limburg@vluchtelingenwerk.nl

Beekstraat 54, 6001 GJ Weert (route)
Leslocatie
077-4620072
inburgeren-limburg@vluchtelingenwerk.nl

Grotestraat 65, 5151 JD Drunen (route)
Leslocatie De Aleph
06-10079319
inburgeren-wobb@vluchtelingenwerk.nl

Sterrebos 35, 5344 AN Oss (route)
Leslocatie
06-10079319
inburgeren-wobb@vluchtelingenwerk.nl

Steeg 9, 5482 WN Schijndel (route)
Leslocatie
06-10079319
inburgeren-wobb@vluchtelingenwerk.nl

Nieuwe Markt 3, 5401 GN Uden (route)
Leslocatie
06-10079319
inburgeren-wobb@vluchtelingenwerk.nl

De Hofnar 10, 5554 DA Valkenswaard (route)
Leslocatie (boven Theater De Hofnar)
06-10079319
inburgeren-wobb@vluchtelingenwerk.nl

Markt 1, 5461 JJ Veghel (route)
Leslocatie
06-10079319
inburgeren-wobb@vluchtelingenwerk.nl

Zijlstraat 7, 4811 RZ Breda (route)
013-5363630
inburgering@snvbrabantcentraal.nl

Nazarethstraat 76, 5021 VX Tilburg (route)
013-5363630
inburgering@snvbrabantcentraal.nl

Kronehoefstraat 21, 5612 HK Eindhoven (route)
013-5363630
inburgering@snvbrabantcentraal.nl

Internetadres: https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland

Aantal werknemers: 304
Aantal vestigingen: 15
Oprichtingsjaar: 2008