Stichting Taalstart

Stichting Taalstart is opgericht door Nahom Tesfamichael en Jan-Bort Werkman. Zij hebben beiden de ambitie om met name Eritrese inburgeraars zo snel en goed mogelijk een plekje in de Nederlandse samenleving te kunnen laten innemen. En daarvoor hebben zij een taalschool opgericht die...
meer...

Stichting Taalstart is opgericht door Nahom Tesfamichael en Jan-Bort Werkman. Zij hebben beiden de ambitie om met name Eritrese inburgeraars zo snel en goed mogelijk een plekje in de Nederlandse samenleving te kunnen laten innemen. En daarvoor hebben zij een taalschool opgericht die gespecialiseerd is in de begeleiding en taalopleiding van van oorsprong Tigrinya-sprekende inburgeraars.

Onderscheid met andere organisaties

Wij richten ons in eerste instantie op inburgeraars afkomstig uit Eritrea. We gaan qua ondersteuning verder dan de gemiddelde school. Zo werken we onder andere met Tigrinya- en Nederlands sprekende vrijwilligers die cursisten ondersteunen die nog moeten alfabetiseren en die starten met de inburgering. We ondersteunen onze cursisten ook op andere terreinen, zodat ze in een positieve flow kunnen komen en blijven voor wat betreft hun inburgeringscursus.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 06-12-201806-12-2018

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Taalstart is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Stichting Taalstart heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stichting Taalstart werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stichting Taalstart neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 06-12-201806-12-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-57,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal -

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 23 august 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Taalstart.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet%
laag opgeleid100%
middelbaar opgeleid%
hoog opgeleid%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 13,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 13,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 13,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 13,50

Diensten

Inburgeringstraject

Alfabetiseringstraject

Staatsexamen programma I

Staatsexamen programma II

Taaltraject

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Alle inburgeraars kunnen bij Stichting Taalstart een inburgercursus volgen

Iedereen die moet of wil inburgeren kan terecht bij Stichting Taalstart.
Stichting Taalstart is gespecialiseerd in de begeleiding van inburgeraars die afkomstig zijn uit Eritrea.
De docenten hebben echter ruime ervaring in het lesgeven aan inburgeraars uit diverse landen, zoals Syrië, Irak en Afghanistan en vele andere landen.

Contact

Vestigingen

Postadres: Keizerplein 12, 6661JJ Elst (route)
Jan-Bort Werkman en Nahom Tesfamichael
06-20019957 en 06-47093669
info@taalstart.nl

Internetadres: www.facebook.com/taalstart

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2017