Stichting Kennis Platform voor Onderwijs, Innovatie en Talentontwikkeling (Kennispoint)

Stichting Kennispoint is een door Blik Op Werk erkende taalschool met locaties in de randstad. Bij Kennispoint kunnen cursisten Nederlands leren op verschillende niveaus, van alfabetisering tot niveau B2.
Wij bereiden de cursisten voor op het Inburgerings- of Staatsexamen.
Daarnaast bieden we...
meer...

Stichting Kennispoint is een door Blik Op Werk erkende taalschool met locaties in de randstad. Bij Kennispoint kunnen cursisten Nederlands leren op verschillende niveaus, van alfabetisering tot niveau B2.
Wij bereiden de cursisten voor op het Inburgerings- of Staatsexamen.
Daarnaast bieden we de mogelijkheid aan om taalverhoging te krijgen en we kunnen ook expats begeleiden.
Wij werken alleen met gekwalificeerde en betrokken docenten die ook lesbevoegdheid hebben.

Bij Kennispoint geven wij op een actieve en praktijkgerichte manier les. De leerstof is functioneel en gerelateerd aan het dagelijks leven van de cursisten. Zo werken wij aan de zelfredzaamheid van onze cursisten in de Nederlandse maatschappij.
Wij hebben een samenwerkingsverband met de bibliotheken. Daardoor kunnen we aan onze cursisten extra mogelijkheid bieden op het terrein van conversatie en praktijkgericht inoefenen.

Onderscheid met andere organisaties

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze cursisten met plezier naar school komen. Leren gaat immers het beste in een veilige, gezellige omgeving. Respect en familiegevoel zijn dan ook de uitgangspunten van onze organisatie.
Omdat de organisatie de mogelijkheid heeft om bijlessen te geven, willen we onze cursisten met kinderen een extraatje aanbieden. De kinderen van hun kunnen gratis bijlessen volgen indien het nodig is. (De organisatie werkt in de bijlessen met vrijwilligers.)
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16 march 202016 march 2020

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Kennis Platform voor Onderwijs, Innovatie en Talentontwikkeling (Kennispoint) is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Stichting Kennis Platform voor Onderwijs, Innovatie en Talentontwikkeling (Kennispoint) neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16 march 202016 march 2020

Geen gegevens beschikbaar

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 april 2019 tot 16 march 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stichting Kennis Platform voor Onderwijs, Innovatie en Talentontwikkeling (Kennispoint).

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet%
laag opgeleid%
middelbaar opgeleid%
hoog opgeleid%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 13,00

Diensten

Inburgeringstraject

Ieder die verplicht is of zelf wil inburgeren kan met onze inburgeringstrajecten meedoen.
Deze trajecten zijn gericht op analfabeten, laag, middelbaar en hoog opgeleiden.
De cursussen zijn op maat aangeboden en iedereen kan zich in eigen tempo ontwikkelen.

Alfabetiseringstraject

Dit is een traject voor mensen die onder de groep Alfa vallen. Met Alfa-cursisten worden cursisten bedoelt, die anders analfabeten zijn of helemaal niet kunnen lezen en schrijven.
We bieden op maat de lessen aan.

Staatsexamen programma I

Het is B1 niveau (of 2F volgens Meijerink). Cursisten die graag naar een mbo-opleiding willen, kunnen dit traject kiezen.

Staatsexamen programma II

Het is B2 niveau (of 3F volgens Meijerink). De cursisten kunnen met dit traject naar een hbo-opleiding doorstromen.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Voor cursisten die de inburgering verplicht moeten doen, is het een vaste examenonderdeel. We hebben een gecertificeerde docent die dit traject professioneel kan aanbieden.
De cursisten kunnen kiezen voor de 64 uur regeling of ze lopen de ONA-traject door met een examengesprek aan het eind.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Belangrijkste doelgroepen

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)
Analfabeten en laaggeletterden

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden
Inburgeringsplichtigen

Allochtonen / etnische minderheden
Vluchtelingen en buitenlandse werknemers (NT2)

Asielgerechtigden

Contact

Vestigingen

Calandstraat 12, 2521 AG Den Haag (route)
I.Mucsinyi
070 – 406 12 65
Taal@kennispoint.nl

Duinluststraat 20, 1024VK Amsterdam (route)
A.Ablak
020 492 2911
taal@kennispoint.nl

Oostzeedijk 234, 3063 BP Rotterdam (route)
S.Saglam
010-810 40 27
taal@kennispoint.nl

Internetadres: https://kennispoint.nl/nt2-cursus/

Aantal werknemers: 11
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2017