Start met Taal

Start met Taal is een jonge vooruitstrevende taalaanbieder.
Succesvol inburgeren en het vergroten van zelfredzaamheid van onze deelnemers staan bij ons hoog in het vaandel.
meer...

Start met Taal is een jonge vooruitstrevende taalaanbieder.
Succesvol inburgeren en het vergroten van zelfredzaamheid van onze deelnemers staan bij ons hoog in het vaandel.

Onderscheid met andere organisaties

Wij van Start met taal werken uitsluitend met ervaren gecertificeerde docenten.

  • Naast de lessen bieden wij ook individuele begeleiding
  • Wij werken met geringe groepen (max. 12 cursisten)
  • De groepen zijn homogeen
  • Wij bieden ondersteuning aan bij zaken zoals het aanvragen van examens, het invullen van formulieren, benaderen van instanties e.d.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16 march 201916 march 2019

Blik op Werk Keurmerk

Start met Taal is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Start met Taal neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16 march 201916 march 2019

Geen gegevens beschikbaar

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 may 2018 tot 16 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Start met Taal.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet%
laag opgeleid%
middelbaar opgeleid%
hoog opgeleid%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 11,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 11,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 11,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 11,50

Diensten

Alfabetiseringstraject

Het voortraject is bedoeld voor cursisten die niet doelmatig of onvoldoende hebben leren lezen en schrijven in hun eigen taal of anders-analfabeet zijn. Het gaat over het algemeen om cursisten die geen of nauwelijks onderwijs hebben gehad in hun land van herkomst. Het leerdoel van het traject alfabetisering is om de basis van de Nederlandse taal aan te leren. De cursist krijgt een beeld van de Nederlandse samenleving en leert stapsgewijs op eigen niveau en tempo de Nederlandse taal lezen, schrijven, spreken en begrijpen. Dit taalniveau delen we in als startniveau A0.

Inburgeringstraject

Het traject inburgering ( A0-A1 en A1-A2) is bedoeld voor zowel verplichte als vrijwillige inburgeraars, die laag, middelbaar of hoog zijn opgeleid. Dit traject is verder voor iedere inburgeraar, die zijn taalniveau wil verbeteren om beter te kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij. In dit traject is gedegen basiskennis een vereiste, zoals het kunnen spreken en begrijpen van basaal geschreven en gesproken Nederlands. voor het onderdeel KNM dient de cursist te beschikken over taalniveau A1.
De cursisten worden op diverse manieren begeleid. Naast de klassikale besprekingen is er ook ruimte voor individuele begeleiding.

Naast de klassikale lessen bieden wij ook online lessen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen - Analfabeten - Nieuwkomers

Iedereen die beter Nederlands wil lezen, spreken en /of schrijven.

Contact

Vestigingen

Darwinstraat 8, 2722 PX Zoetermeer (route)
A. Alhosan
0644989759
info@startmettaal.nl

Jonckbloetplein 24, 2523 AR Den Haag (route)
A. Alhosan
0633215698
info@startmettaal.nl

Internetadres: www.startmettaal.com

Aantal werknemers: 10
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2018