Opleiden in Bedrijf

Opleiden In Bedrijf verzorgt opleidingen en trainingen op het gebied van taal, werken en cultuur voor m.n. arbeidsmigranten en inburgeraars.
Het aanbod van Opleiden In Bedrijf bestaat uit:

  • Taaltrainingen Nederlands (NT2), zowel individueel als groepsgewijs
  • Taaltrainingen andere talen...

meer...

Opleiden In Bedrijf verzorgt opleidingen en trainingen op het gebied van taal, werken en cultuur voor m.n. arbeidsmigranten en inburgeraars.
Het aanbod van Opleiden In Bedrijf bestaat uit:

  • Taaltrainingen Nederlands (NT2), zowel individueel als groepsgewijs
  • Taaltrainingen andere talen (Duits, Engels), zowel individueel als groepsgewijs
  • Veiligheidstrainingen
  • Vaktrainingen
  • Cultuurtrainingen
  • Trainingen buitenlandse intercedenten
  • Inburgeringstrajecten
  • Alfabetiseringstrajecten

Onderscheid met andere organisaties

Opleiden In Bedrijf onderscheidt zich van andere organisaties door flexibiliteit (geen 9 tot 5 mentaliteit) en maatwerk. Voor werkenden betekent dit dat er qua planning van de opleiding altijd rekening gehouden wordt met werktijden. Voor inburgeraars betekent dit dat er minimaal 14 uur per week lessen en bijeenkomsten gevolgd worden in kleine groepen. De inburgering verloopt goed, snel en in een prettige sfeer. Opleiden In Bedrijf legt daarmee de basis voor een prettig verblijf in Nederland!
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 21-11-201821-11-2018

Blik op Werk Keurmerk

Opleiden in Bedrijf is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Opleiden in Bedrijf heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Opleiden in Bedrijf werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Opleiden in Bedrijf neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 21-11-201821-11-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,4127,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal -

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 16 august 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Opleiden in Bedrijf.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet%
laag opgeleid98%
middelbaar opgeleid%
hoog opgeleid%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 10,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 10,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 10,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 10,00

Diensten

Inburgeringstraject

Na een intake biedt Opleiden In Bedrijf de deelnemer een inburgeringstraject op maat aan.
Het streven van Opleiden In Bedrijf is de inburgeraar te begeleiden tot en met het laatste inburgeringsexamen, waarbij de duur zo beperkt mogelijk gehouden wordt. Het uitgangspunt hierbij is dat een week minimaal 14 lesuren kent, verdeeld over minimaal 4 dagdelen. Opleiden In Bedrijf werkt met kleine groepen (max. 10 deelnemers) waardoor er veel persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer is.

Alfabetiseringstraject

Als de deelnemer in zijn eigen taal niet kan lezen en schrijven, of niet bekend bent met de letters van het Latijnse alfabet, dan moet dat eerst geleerd worden. Daarvoor biedt Opleiden In Bedrijf het traject alfabetisering aan. De deelnemer leert de letters en hun klanken en leert de letters schrijven. De deelnemer leert lezen en praten in het Nederlands, de basis dus om de Nederlandse taal te leren. De deelnemer wordt heel regelmatig getoetst: zo kijken we of we op de goede weg zijn! Een week kent bij voorkeur minimaal 14 lesuren. De groepen zijn klein: maximaal 8 deelnemers, waardoor er veel individuele aandacht voor de deelnemer is.

Taaltraject

Opleiden In Bedrijf verzorgt taaltrajecten voor medewerkers van bedrijven. De werkgever is opdrachtgever. Het gaat dan om medewerkers van wie Nederlands niet de moedertaal is of om Nederlandse werknemers die een vreemde taal (Duits, Engels o.i.d.) moeten leren in het kader van hun werkzaamheden. Opleiden In Bedrijf is gespecialiseerd in het verzorgen van taaltrainingen op maat en kan voor iedere werknemer een passend aanbod doen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeraars

Arbeidsmigranten

Contact

Vestigingen

Dukaat 3, 5283 PJ Boxtel (route)
Anneke Miedema
0620246292
a.miedema@opleideninbedrijf.nl

Internetadres: www.opleideninbedrijf.nl

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2015