Koning Willem I College

De afdeling Educatie van het Koning Willem 1 College heeft lesaanbod voor volwassen autochtonen en allochtonen.
Wij verzorgen zowel overdag als in de avonduren les.
U krijgt bij ons les in kleine groepen van maximaal 13 leerlingen en de volgende diensten worden verleend:
Gebruik maken van de...
meer...

De afdeling Educatie van het Koning Willem 1 College heeft lesaanbod voor volwassen autochtonen en allochtonen.
Wij verzorgen zowel overdag als in de avonduren les.
U krijgt bij ons les in kleine groepen van maximaal 13 leerlingen en de volgende diensten worden verleend:
Gebruik maken van de ondersteuning van docent en de ruimte
Begeleiding tijdens het traject
Mentoraat
Assistenten in de lessen
Intake en advies
Ondersteuning bij gebruik chroombooks
Ondersteuning/ bemiddeling richting arbeidsmarkt
Ondersteuning/ bemiddeling richting vervolgopleiding
Aanvragen lening
Eventuele ondersteuning bij andere hulpvragen
Aanvragen examens
Logopedie
Intake- en voortgangstoetsing
Examentraining
Gratis gebruik maken van chroombook thuis en op school
Gratis consumpties in de pauzes.

Onderscheid met andere organisaties

Onze expertise ligt op het terrein van NT2 (Nederlands), Taal, KNM . Ook alfabetisering en inburgering voor laag -en hoogopgeleiden zijn onze specialisaties. Ons onderwijs is efficiënt, wordt uitgevoerd door ervaren docenten en maken gebruik van nieuwe methodieken.

Samenwerking met:
Gemeenten en Vluchtelingenwerk

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

Koning Willem I College is in het bezit van certificaten:

  • Keurmerk BoW
  • CEDEO-erkenning

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 26-02-201926-02-2019

Blik op Werk Keurmerk

Koning Willem I College is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Koning Willem I College heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Koning Willem I College werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Koning Willem I College neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 26-02-201926-02-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten-358,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal -

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 23 december 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Koning Willem I College.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet76%
laag opgeleid79%
middelbaar opgeleid90%
hoog opgeleid92%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 13,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 13,00

Diensten

Assessment

Voorafgaande aan de Inburgeringstrajecten vinden toetsen plaats: Daarbij worden Toolkits en Leerbaarheidstoetsen ingezet

Stagebegeleiding

Taalstages bij bedrijven en instellingen zijn een noodzakelijk vervolg op het inburgeringsproces. Docenten begeleiden bij het vinden en uitvoeren van een stage.

Beroeps- en functiegerichte scholing

Binnen de inburgering gaan de cruciale praktijksituaties richting arbeidsmarkt.
Tijdens de cursus worden deelnemers naar werk begeleid.

Taal- en inburgeringstrajecten

Binnen de Voortrajecten wordt gealfabetiseerd en vindt een basiscursus NT2 plaats. Het eindniveau van het voortraject is A1. Binnen de Inburgering lopen de trajecten van A1 naar A2. Dat is ook het eindniveau voor de Inburgering. Er zijn trajecten voor langzame, gemiddelde en snelle leerders van 9 uur per week .Het inburgeren gebeurt op school, op werk maar ook thuis. Alle opdrachten kunnen via een eigen account worden opgevraagd en worden opgeslagen op het chroom-book .
Er zijn speciale groepen voor het Inburgeringsexamen en er bestaat een mogelijkheid het Inburgerings/Staatsexamen in een jaar te behalen

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

De doelgroep laaggeletterden krijgt binnen onze Risicogroepen de hoogste prioriteit.
Het aanbod heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een functioneel, praktijkgericht aanbod voor lezen, schrijven, rekenen, engels en digitale vaardigheden. De opgebouwde expertise op dit gebied is met name voor deze doelgroep van groot belang. Het is immers zeer moeilijk de laaggeletterde te bereiken en goed te bedienen.

Allochtonen / etnische minderheden

De inburgeringstrajecten richten zich uit de aard van de inburgering op allochtonen.
Al vanaf 1994 is deskundigheid opgebouwd op het gebied van intake, toetsing, en begeleiding van allochtonen. Daarnaast heeft zich de kwaliteit van docenten, materialen, methodiek en didactiek steeds verder ontwikkeld. Wij onderscheiden ons van andere instellingen door jarenlange ervaring.

Inburgering

Al vanaf de jaren 90 verzorgt het Koning Willem 1 College, met veel succes, Inburgeringstrajecten. we onderscheiden de groepen in pre-inburgering en inburgering. De klassen worden ingericht op nivo en leerbaarheid.

Analfabeten

Mensen die nog niet kunnen lezen en schrijven vormen binnen onze zgn Voortrajecten ( voor Inburgering ) een aparte doelgroep. Onze instelling verzorgt een aanbod tot het A1 niveau en is ook de enige uitvoerder in de regio van dit aanbod gericht op Sociale redzaamheid..

Staatsexamen

Bij ons kunt u staatsexamen 1 en staatsexamen 2 doorlopen. U krijgt les van deskundige docenten. De lessen worden in groepen van maximaal 13 leerlingen gegeven en er wordt gewerkt in niveaugroepen. De lessen vinden plaats op de hoofdlocatie; St.Jorisstraat in Den Bosch.

Contact

Vestigingen

Sint Jorisstraat 129, 5211 HA Den Bosch (route)
Joop Janse
073-6249407
jo.janse@kw1c.nl

Reginahof 1, 5282 GC Boxtel (route)
Joop janse
073-6249407
jo.janse@kw1c.nl

Wilgenpas 2, 5331 KC Kerkdriel (route)
Joop Janse
073-6249407
jo.janse@kw1c.nl

Internetadres: http://www.kw1c.nl/

Aantal werknemers: 1300
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 1990