Kellebeek College (ROC West-Brabant)

Kellebeek College…Find your Destination!
Het Kellebeek College verzorgt (beroeps) opleidingen op het gebied van Dienstverlening en Educatie. Educatie is gespecialiseerd in taalonderwijs voor anderstaligen (NT2), voor Nederlanders die Nederlands als moedertaal spreken (NT1) en...
meer...

Kellebeek College…Find your Destination!
Het Kellebeek College verzorgt (beroeps) opleidingen op het gebied van Dienstverlening en Educatie. Educatie is gespecialiseerd in taalonderwijs voor anderstaligen (NT2), voor Nederlanders die Nederlands als moedertaal spreken (NT1) en toeleidingstrajecten tot beroepsonderwijs of werk (NOVA AKA) in de regio West Brabant met onderwijslocaties in Breda en Roosendaal.

Onderscheid met andere organisaties

Onze bevoegde en bekwame docenten hebben jarenlange ervaring met taalonderwijs onderwijs en inburgeringtrajecten. Taallessen worden aangeboden volgens de nieuwste leermethoden en via speciale computerprogramma’s.

Samenwerking met:
Gemeente, bibliotheken, UWV, Werkplein, Vluchtelingenwerk

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 21-03-201921-03-2019

Blik op Werk Keurmerk

Kellebeek College (ROC West-Brabant) is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Kellebeek College (ROC West-Brabant) heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Kellebeek College (ROC West-Brabant) werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Kellebeek College (ROC West-Brabant) neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 21-03-201921-03-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,2258,1

Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal -

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 23 december 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Kellebeek College (ROC West-Brabant).

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet92%
laag opgeleid77%
middelbaar opgeleid75%
hoog opgeleid92%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 14,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 14,00

Diensten

Voorbereiding Examen Inburgering

Inburgering volgens de Wet Inburgering van 2013.
Educatie verzorgt taallessen van niveau 0 naar A1. De basiskennis van de taal wordt aangeleerd.
In de groep inburgering van A1 naar A2 leiden we direct op voor het inburgeringsexamen.
Het inburgeringsexamen bestaat uit de volgende onderdelen:
lezen, luisteren, schrijven, spreken, kennis van de Nederlandse maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Tijdens de lessen komen deze onderdelen aan bod en wordt er getraind voor het examen.
Cursisten maken op school en thuis gebruik van interactieve software die hoort bij de lesmethode die tijdens de klassikale lessen gebruikt wordt.

Inburgering via het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal.
Voor hoger opgeleiden is er de mogelijkheid om een cursus te volgen die opleidt tot het NT2-examen:
Staatsexamen I als u vakgericht werk wilt gaan doen of wilt doorstromen naar het MBO,
Staatsexamen II als u daarna een HBO-opleiding of een universitaire opleiding wilt gaan doen.
Er wordt opgeleid voor de vier deelexamens:
1. Luisteren
2. Lezen
3. Schrijven
4. Spreken.
Deze onderdelen worden geoefend met een moderne lesmethode. Training voor het examen gebeurt aan de hand van oude Staatsexamens.
Zowel op school als thuis wordt gewerkt met bijbehorende interactieve software.
Als het Staatsexamen gehaald is, is voldaan aan de inburgeringsplicht, als u daarbij ook de onderdelen Kennis van de Nederlandse maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt hebt gehaald.

Alfabetiseringstraject

Alfabetisering:
Het onderwijsaanbod omvat onder andere ook cursussen voor mensen die geen onderwijs hebben gevolgd in het land van herkomst. In de cursus alfabetisering NT2 doorlopen de cursisten de niveaus A, B en C. van het Raamwerk Alfabetisering NT2 (Cito, 2008). Op niveau C kan de deelnemer voldoende lezen en schrijven om de eerste stappen te zetten op de participatieladder of om deel te nemen aan een reguliere cursus NT2 of een inburgeringscursus NT2.

Staatsexamen programma I

De cursus Staatsexamen 1 is een voorbereiding op het staatsexamen 1. Dit kan vanaf niveau 0 tot niveau B1.
De cursus wordt overdag en ’s avonds aangeboden op meerdere locaties.
Er wordt gebruik gemaakt van een lesmethode met ondersteuning van interactieve software, zodat ook thuis op de computer geoefend kan worden. Na het staatsexamen 1 is men toelaatbaar tot vervolgopleidingen in het MBO.
Door het behalen van het examen Staatsexamen 1 voldoet men ook aan de inburgeringsplicht, als u daarbij ook de onderdelen Kennis van de Nederlandse maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt hebt gehaald.

Staatsexamen programma II

De cursus Staatsexamen 2 is een voorbereiding op staatsexamen 2. Dit kan vanaf niveau B1 tot niveau B2.
De cursus wordt overdag en ’s avonds aangeboden op meerdere locaties.
Er wordt gebruik gemaakt van een lesmethode met ondersteuning van interactieve software, zodat ook thuis op de computer geoefend kan worden.
Na het staatsexamen 2 is men toelaatbaar tot vervolgopleidingen in het HBO en universiteit. Door het behalen van het examen Staatsexamen 2 voldoet men ook aan de inburgeringsplicht, als u daarbij ook de onderdelen Kennis van de Nederlandse maatschappij en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt hebt gehaald.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Allochtonen / etnische minderheden

De afgelopen 10-15 jaar hebben wij meer dan 10.000 allochtonen in opleiding gehad in geheel West Brabant. In praktische alle gevallen werden deze mensen in opdracht van de gemeente in West Brabant geschoold.
De scholing werd verzorgd in doelperspectief gerichte trajecten. Het taalonderwijs, de maatschappij- en de beroepenoriëntatie staan in het teken van het doel van de inburgeraar in de samenleving. Deze expertise hebben wij opgebouwd door met hoog gekwalificeerd personeel te werken, veelal met een jarenlange arbeidsrelatie.

Vluchtelingen

De afgelopen 10-15 jaar hebben wij duizenden Vluchtelingen in opleiding gehad in geheel West Brabant. In praktische alle gevallen werden deze mensen in opdracht van de gemeente in West Brabant geschoold.
De scholing werd verzorgd in doelperspectief gerichte trajecten. Het taalonderwijs, de maatschappij- en de beroepenoriëntatie staan in het teken van het doel van de inburgeraar in de samenleving. Deze expertise hebben wij opgebouwd door met hoog gekwalificeerd personeel te werken, veelal met een jarenlange arbeidsrelatie.

Contact

Vestigingen

Hoogstraat 126, 4702 ZW Roosendaal (route)
Hans Franken
0165-554990/076-5784747
H.Franken@rocwb.nl

Zomergemstraat 4, 4826CW Breda (route)
Hans Franken
0165-554990/076-5784747
H.Franken@rocwb.nl

Drebbelstraat 20, 4622 RC Bergen op Zoom (route)
Hans Franken
0165-554990/076-5784747
H.Franken@rocwb.nl

Anna van Berchemlaan 2, 4872XE Etten-Leur (route)
Hans Franken
0165-554990
h.franken@rocwb.nl

Slotjesveld 11, 4902ZP Oosterhout (route)
Hans Franken
076-5784747
h.franken@rocwb.nl

Internetadres: http://www.kellebeek.nl/

Aantal werknemers: 30
Aantal vestigingen: 5
Oprichtingsjaar: 1991