Iedereen Doet Mee!

IEDEREEN DOET MEE!

Dit doen we
Taal&Werk – integraal taalonderwijs
Kort&Klein – versnelde inburgeringscursus in kleine groepen

Hier staan en gaan we voor

  • Actieve, volwaardige deelname van de migrant aan de Nederlandse samenleving op een wijze die bij hem of haar past...

meer...

IEDEREEN DOET MEE!

Dit doen we
Taal&Werk – integraal taalonderwijs
Kort&Klein – versnelde inburgeringscursus in kleine groepen

Hier staan en gaan we voor

  • Actieve, volwaardige deelname van de migrant aan de Nederlandse samenleving op een wijze die bij hem of haar past
  • Kortdurende, intensieve, kleinschalige begeleiding en cursussen, op maat en met zeer intensieve controle en terugkoppeling.
  • De leerkracht is een positief rolmodel. Succesvol lesgeven “takes place in a climate of trust, affection, and fairness.” (Hattie & Yates)

Dit willen we bereiken

  • Versnelde inburgering
  • Taal - en werknemersvaardigheden opdoen en ontwikkelen
  • De migrant volledig of gedeeltelijk uit de uitkering

Duale trajecten
Duaal Start – basisvaardigheden jobreadiness
Duaal Plus – stimulatie op werkvloer afgestemde taalvaardigheid
Versnelde inburgeringstrajecten
• Groepsgrootte: 1-3
• Alfabetisering, A1, A2, B1 (per groep één niveau)
• Intensieve monitoring

Onderscheid met andere organisaties

Onderscheid met andere organisaties

  • één-op-éénbegeleiding – maatwerk – kleine klassen – persoonlijke ontwikkelings - en taalactieplannen
  • integrale begeleiding – samenwerking met gemeente, bedrijven, vrijwilligersorganisatie, contactpersonen
  • van meet af aan koppeling met maatschappelijk functioneren van de migrant – gebruik maken van de synergie tussen taal en werk: 1 + 1=3

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Iedereen Doet Mee! is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Iedereen Doet Mee! neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet%
laag opgeleid%
middelbaar opgeleid%
hoog opgeleid%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:5 of minder
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 27,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 27,50

Diensten

Duale trajecten

IDM! heeft ervaring met het geven van lessen Nederlandse taal aan buitenlandse werknemers of stagiaires, ten behoeve van het functioneren op de werkvloer. Groepen van maximaal 3, in nauwe samenwerking met het bedrijf en afgestemd op de werksituatie. Duaal Start: voor de beginner - focus op het leren van werknemersvaardigheden. Duaal Plus: taallessen, afgestemd op de specifieke beroepspraktijk.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Spoedcursus ONA in een kleine groep - maximaal 5 cursisten. Duur: 6 tot 8 weken. Intensieve begeleiding.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

migranten met werk die taalstimulering voor de werkvloer nodig hebben

IDM! heeft ervaring met het geven van lessen Nederlandse taal aan buitenlandse werknemers of stagiaires, ten behoeve van het functioneren op de werkvloer. Groepen van maximaal 3, in nauwe samenwerking met de werkvloer en hierop afgestemd. Duaal Start: voor de beginner - focus op het leren van werknemersvaardigheden. Duaal Plus: op de specifieke beroepspraktijk gerichte taallessen.

Contact

Vestigingen

Internetadres: [|http://]

Aantal werknemers:
Aantal vestigingen:
Oprichtingsjaar: 2018