Futuris Taal Werkt

Is Nederlands niet uw moedertaal en leert u op latere leeftijd Nederlands? Futuris Taal Werkt wil u graag helpen. Met een inburgeringsdiploma kunt u laten zien dat u voldoende Nederlands kent en van Nederland weet om in Nederland mee te kunnen doen. U kunt dit diploma ook gebruiken voor het...
meer...

Is Nederlands niet uw moedertaal en leert u op latere leeftijd Nederlands? Futuris Taal Werkt wil u graag helpen. Met een inburgeringsdiploma kunt u laten zien dat u voldoende Nederlands kent en van Nederland weet om in Nederland mee te kunnen doen. U kunt dit diploma ook gebruiken voor het aanvragen van een Nederlands paspoort (naturalisatie)
Voor onze taalcursussen zijn NT-2 gecertificeerde docenten beschikbaar.

Wij bieden taalcursussen in combinatie met werkervaring zodat de taal ook onder begeleiding in de praktijk geoefend kan worden.

Gemiddeld duurt de cursus 66 weken (660 lesuren). Elke cursist krijgt een gratis laptop in bruikleen.

Voor meer informatie: https://www.futuriszorgenwerk.nl/fut-integratie/taal-werkt/

Onderscheid met andere organisaties

Wat maakt Futuris Taal Werkt uniek?
Naast de taalcursus biedt Futuris Taal Werkt alle deelnemers zonder dagbesteding een aantal dagdelen werkervaringsplaatsen aan op diverse projecten in Eindhoven. Het doel is om de geleerde taalvaardigheden in de praktijk te oefenen, om Nederlandse werknemersvaardigheden op te doen en om maatschappelijke inburgering te bevorderen.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16 august 201816 august 2018

Blik op Werk Keurmerk

Futuris Taal Werkt is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Futuris Taal Werkt neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16 august 201816 august 2018

Geen gegevens beschikbaar

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 16 august 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Futuris Taal Werkt.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet%
laag opgeleid%
middelbaar opgeleid%
hoog opgeleid%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,00

Diensten

Inburgeringstraject

U gaat lessen Nederlands volgen en de taal oefenen in de praktijk. U leert in een groep en spreekt steeds Nederlands met iedereen. Naast de groepslessen leert u thuis door opdrachten die de docent meegeeft.
Je werkt aan de taal: Luisteren, Lezen, Spreken en Schrijven.
Daarnaast krijg je een programma Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Volwassenen met een andere moedertaal dan Nederlands

• Statushouders met een taalachterstand zonder inburgeringsdiploma
• Mensen met een taalachterstand welke in eerdere trajecten niet opgelost is
• Laaggeletterden
• Allen met een afstand tot de arbeidsmarkt waarbij werkervaring in combinatie met taal hun kansen vergroot

Contact

Vestigingen

Torenallee 55 (ingang via Ir. Kalffstraat), 5617 BA Eindhoven (route)
Linda Egbe
040-2519035
info@futuristaalwerkt.nl

Internetadres: https://www.futuriszorgenwerk.nl/fut-integratie/taal-werkt/

Aantal werknemers:
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2017