Friswerkt Onderwijs en Training

Nederlandse taal is meestal de sleutel voor een goede baan. Niet iedereen spreekt helaas goed Nederlands. Om werkzoekenden snel voor een baan te helpen, organiseert Friswerkt taalcursus Nederlands (NT2) op elk niveau, van analfabeet tot hoog opgeleid.
Voor mensen die inburgeringsplicht zijn...
meer...

Nederlandse taal is meestal de sleutel voor een goede baan. Niet iedereen spreekt helaas goed Nederlands. Om werkzoekenden snel voor een baan te helpen, organiseert Friswerkt taalcursus Nederlands (NT2) op elk niveau, van analfabeet tot hoog opgeleid.
Voor mensen die inburgeringsplicht zijn, organiseren we inburgeringscursus.

Onderscheid met andere organisaties

Friswerkt onderscheid zich van andere organisaties op basis van onderstaande punten:

Gecertificeerde docenten
Kleinschalige groepen
Tolk bij intake
Ondersteuning tijdens de lessen in moedertaal
Extra conversatielessen
Persoonlijke begeleiding
Lessen opmaat
Zoveel mogelijk toeleiding naar werk

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 15 august 202015 august 2020

Blik op Werk Keurmerk

Friswerkt Onderwijs en Training is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Friswerkt Onderwijs en Training neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 15 august 202015 august 2020

Geen gegevens beschikbaar

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 september 2019 tot 15 august 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Friswerkt Onderwijs en Training.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet%
laag opgeleid%
middelbaar opgeleid%
hoog opgeleid%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 17,00
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 18,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 18,00
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 19,00

Diensten

Inburgeringstraject

Friswerkt gebruikt bij de inburgeringscursus de methode TaalCompleet.

Staatsexamen programma I

Om cursisten goed te kunnen voorbereiden voor Staatsexamen programma 1 gebruikt Friswerkt de methode In zicht van de uitgever Boom. Hiernaast maken we gebruik van de methoden De Sprong en Taalsterk.

Staatsexamen programma II

Om cursisten goed te kunnen voorbereiden voor Staatsexamen programma 2 gebruikt Friswerkt de methode De Finale.

Taaltraject

Ook voor mensen die niet inburgeringsplichtig zijn maar een taalachterstand hebben en graag willen hier verbetering in brengen, heeft Friswerkt op maat taalcursussen.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Bij Friswerkt wordt ONA aangeboden in 12 of 24 lessen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Taal compleet.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtigen

Onze doelgroep is iedereen die door de overheid verplicht wordt gesteld in te burgeren. Je bent van harte welkom ongeacht je afkomst, leeftijd, godsdienst enz.

Nieuwkomers

Niet iedereen is verplicht om Nederlands te leren. Maar Nederlands is de sleutel voor een goede toekomst in Nederland. Nieuwkomers die goed Nederlands willen leren, zijn onze doelgroep.

Contact

Vestigingen

Botersloot 9/e, 3011 HE ROTTERDAM (route)
M.C.Disli
0106690828
info@friswerkt.nl

Internetadres: www.friswerkt.nl

Aantal werknemers: 3
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2016