Filius&Co/TIPI

Onder de naam TIPI verzorgen wij onderwijs ten behoeve van een inburgeringstraject. Een TIPI is op de eerste plaat een tent. Een tent die onderdak en een thuis biedt aan mensen die een nomadenbestaan leiden. Het is een huis dat gemakkelijk aangepast en verplaats kan worden als de noodzaak of de...
meer...

Onder de naam TIPI verzorgen wij onderwijs ten behoeve van een inburgeringstraject. Een TIPI is op de eerste plaat een tent. Een tent die onderdak en een thuis biedt aan mensen die een nomadenbestaan leiden. Het is een huis dat gemakkelijk aangepast en verplaats kan worden als de noodzaak of de omstandigheid dit vereist.

TIPI: Taal, Inburgering, Participatie, Integratie

De naam is onze filosofie. . De Taal leer je niet door alleen maar naar school te gaan, je leert des te meer door de taal veel te horen en zelf te spreken.Inburgering leer je door het te doen. Participeren ( meedoen) is daarom heel belangrijk. Meedoen; Het vinden van geschikt werk, vrijwilligerswerk,lid worden van een sportvereniging of een andere vorm van gezamenlijke vrijetijdsbesteding. Integreren ( samen een geheel vormen ) door elkaar te leren begrijpen en te respecteren.

Onderscheid met andere organisaties

Wij onderscheiden ons van andere organisaties door " Nederland " actief binnen te halen. Door zelf het contact te zoeken met andere organisaties en instanties om een betere afstemming te verkrijgen. Er zijn teveel "eilanden " met name als het gaat om de toeleiding naar de arbeidsmarkt. Er moet meer samengewerkt worden. Wij willen "maatwerk " bieden. Wij kijken naar de kwaliteiten van de individuele cursist om zo het budget en de termijn optimaal te benutten. Dat is goed voor iedereen!
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Filius&Co/TIPI is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Filius&Co/TIPI neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet%
laag opgeleid%
middelbaar opgeleid%
hoog opgeleid%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:6 tot 10
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 11,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 11,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 11,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 11,50

Diensten

Alfabetiseringstraject

Dit traject wordt aangeboden aan mensen die niet kunnen lezen en schrijven.
Men leert gedurende dit traject alle basisvaardigheden om zich in de Nederlandse taal te kunnen uitdrukken en eenvoudige informatie op te nemen.

Inburgeringstraject

Wij bieden een inburgeringstraject aan waar de cursist de taal leert en belangrijke vaardigheden leert waarmee hij/zij goed integreert in de Nederlandse samenleving.

Staatsexamen programma I

Voor de mensen die A2 niveau behaald hebben of anderszins in staat worden geacht een hoger niveau te kunnen behalen, is er het staatsexamen 1 . Meer diepgang meer grammatica etc.. Wij bieden ook hier een training ter voorbereiding op het examen. Dit traject verbetert de kansen op de arbeidsmarkt en geeft een opstap naar meer studiemogelijkheden.

Staatsexamen programma II

Dit traject staat open voor mensen die gemotiveerd en in staat zijn om dit taalniveau te behalen. Dit taalniveau biedt een opstap voor o.a. HBO onderwijs.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Dit traject is een een essentieel onderdeel voor een succesvolle integratie en kansen op de arbeidsmarkt. Dit onderdeel kan afgesloten worden d.m.v. een examen of een bewijs van 64 uur deelname en een voldoende voor aantal afsluitende opdrachten die de portfolio vormen.

Taaltraject

Cursussen op maat voor arbeidsmigranten en Taal Op De Werkvloer.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

inburgeraars en arbeidsmigranten

Wij bieden training en opleiding t.b.v inburgeringstrajecten en Nederlands op de werkvloer.. Alfabetisering, A1, A2, B1,B2 en ONA

Contact

Vestigingen

Parkpaviljoen, Grotestraat 154A, 5141 HC Waalwijk (route)
M.Filius
0650668096
info@tipi-taal-school.nl

Kalmthoutsebaan 7, 4884MH Wernhout (route)
Rinus Filius
0650668096
info@tipi-taal-school.nl

Tramsingel 23A2, 4814AB Breda (route)
M.Filius
0650668096
info@tipi-taal-school.nl

Internetadres: n.v.t.

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2019