ABC-taal BV

ABC-TAAL geeft cursussen NT2, inburgering, Staatsexamen I/II, ONA en alle andere cursussen die nodig zijn om te slagen voor een inburgerings- of Staatsexamen.

meer...

ABC-TAAL geeft cursussen NT2, inburgering, Staatsexamen I/II, ONA en alle andere cursussen die nodig zijn om te slagen voor een inburgerings- of Staatsexamen.

Onderscheid met andere organisaties

ABC-TAAL onderscheidt zich door beter aan te sluiten op de behoeften van de cursisten. Op ieder moment, op ieder niveau en zo dicht mogelijk in de buurt van de cursist starten wij een nieuwe cursus. ABC-TAAL beperkt zich niet tot de klas alleen, maar gaat ook actief buiten de klas op zoek naar contacten om de inburgeraars zo goed en zo snel mogelijk te laten inburgeren.
minder...
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 16 march 201916 march 2019

Blik op Werk Keurmerk

ABC-taal BV is Aspirant Keurmerkhouder== Inspectie Toezicht in de Klas ==
ABC-taal BV werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

ABC-taal BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 16 march 201916 march 2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,8438,1

Download het volledige onderzoeksrapport meetperiode 2018

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal -

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 january 2018 tot 16 march 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van ABC-taal BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

analfabeet%
laag opgeleid%
middelbaar opgeleid%
hoog opgeleid%

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:nee

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 16,66
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 16,66
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 18,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 18,50

Diensten

Alfabetiseringstraject

Cursisten die niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven biedt ABC-TAAL een traject aan van drie maanden met als doel het leren van de Nederlandse taal. In een kleine klas wordt op individueel niveau maximaal aandacht besteed aan ieders taalontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt op diverse momenten getoetst. Wanneer de cursist vooraf gestelde norm haalt, is hij klaar voor het inburgeringstraject. Scoort hij lager, dan is verlenging van het alfabetiseringstraject mogelijk.

Inburgeringstraject

De cursist leert de Nederlandse taal en leert over wonen en werken in Nederland. ABC-TAAL bereidt de cursist doelgericht voor op het inburgeringsexamen en streeft maatschappelijke integratie na van zijn cursisten. Een intensieve taalcursus vormt de basis, met examentraining vanaf niveau A1. De cursist wordt voorbereid op de volgende examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken, schrijven en Kennis Nederlandse Maatschappij. Is de cursist na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden, dan komt er nog 1 examenonderdeel bij nl. Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. De cursist wordt opgeleid tot en met taalniveau A2.

Staatsexamen programma II

Wanneer de cursist werk op hbo- of universitair niveau wil doen of daarvoor een opleiding wil volgen, kiest deze voor Staatsexamen II. ABC-TAAL bereidt de cursist voor op de volgende examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken, schrijven en Kennis Nederlandse Maatschappij. Is de cursist na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden, dan komt er nog 1 examenonderdeel bij, Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. De cursist wordt opgeleid tot taalniveau B2.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

De cursist krijgt inzicht in werken en werk zoeken in Nederland. Hij leert hoe het er op de Nederlandse arbeidsmarkt aan toe gaat. Welke sectoren er zijn en welke het meest kansrijk zijn. Belangrijk is dat een cursist een realistisch beeld ontwikkelt van zijn eigen capaciteiten en zijn kansen op de arbeidsmarkt. Hij leert verder hoe een sollicitatieprocedure loopt in Nederland, een goed C.V. en een goede sollicitatiebrief te maken en een sollicitatiegesprek te voeren. De cursist wordt de weg gewezen bij het eventueel aanvragen van een diploma- of opleidingswaardering.

Staatsexamen programma I

Wanneer de cursist vakgericht werk wil doen of daarvoor een opleiding wil volgen, kiest deze voor het Staatsexamen I. ABC-TAAL bereidt de cursist voor op de volgende examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken, schrijven en Kennis Nederlandse Maatschappij. Is de cursist na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden, dan komt er nog 1 examenonderdeel bij, Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. De cursist wordt opgeleid tot taalniveau B1.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeraars

Mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben, maar wel graag Nederlands leren.

Contact

Vestigingen

Koenendelsweg 9, 5222 BG 'S-Hertogenbosch (route)
Houda el Mejdafi
06-14839239
info@abctaalkennis.nl

Zunabrink 6, 7544 DR Enschede (route)
Houda el Mejdafi
06-14839239
info@abctaalkennis.nl

Nijverheidstraat 1, 7511 JM Enschede (route)
Houda el Mejdafi
06-14839239
info@abctaalkennis.nl

Hornestraat 35, 6224 TE Maastricht (route)
Houda el Mejdafi
06-14839239
info@abctaalkennis.nl

Azalealaan 33-A, 5701 CJ Helmond (route)
Houda el Mejdafi
06-14839239
info@abctaalkennis.nl

hoofdkantoor: Oranjeboomstraat 198, 4812 EM Breda (route)
Houda el Mejdafi
0614839239
info@abctaalkennis.nl

Tabakstraat 26, 4561 HW Hulst (route)
Omar Qabil
0616068173
oqabil@gmail.com

Entrada 400, 1115 SC Duivendrecht -Amsterdam (route)
Houda el Mejdafi
0614839239
info@abctaalkennis.nl

Internetadres: [|http://]

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 8
Oprichtingsjaar: 2017